25 lipca 2024

Hrubieszów: Do 9 września można zgłaszać propozycje do budżetu obywatelskiego

Przypominamy, że do 9 września można zgłaszać propozycje do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2020. Propozycje do realizacji może zgłosić każdy mieszkaniec, a o ich wyborze zdecyduje głosowanie.

Reklamy

 

Każdy mieszkaniec Hrubieszowa jest uprawniony do złożenia jednej propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Wymagana liczba podpisów mieszkańców na liście poparcia projektu wynosi co najmniej 15 osób, nie uwzględniając zgłaszającego projekt.

O wyborze projektów do realizacji zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania.

Reklamy

Wysokość środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w każdym roku budżetowym wynosi 100 000 zł.

 

Harmonogram naboru projektów budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2020 rok

Reklamy

8 lipca – 9 września – kampania edukacyjno-informacyjna i składanie projektów

9 – 20 września – weryfikacja i opiniowanie projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

20 września – publikacja informacji o projektach dopuszczonych oraz o projektach niedopuszczonych do głosowania

21 – 27 września – składanie odwołań od decyzji Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

28 września – 4 października – rozpatrzenie odwołań przez Burmistrza Miasta

4 października – publikacja projektów dopuszczonych do głosowania

7 – 25 października – głosowanie mieszkańców

26 – 28 października – liczenie głosów

29 października – ogłoszenie wyników

do 15 listopada – wpisanie zwycięskich projektów do budżetu Miasta na 2020 rok.

 

Do pobrania: 

 regulamin_budzetu_obywatelskiego_miasta_hrubieszowa_2020.pdf (174.73KB)

 formularz_zglaszania_zadan.pdf (458.08KB)

 karta_do_glosowania.pdf (427.1KB)

 harmonogram_naboru_projektow.pdf (99.13KB)