6 grudnia 2023

Hrubieszów: Dodatkowe środki dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje, że uzyskał dodatkowe środki z Rezerwy Ministra w kwocie 261,2 tys. zł, z przeznaczeniem na…

Reklamy

  • podjęcie działalności gospodarczej,
  • przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej przez PUP osoby bezrobotnej,

Powyższe środki mogą być przeznaczone dla:

– osób bezrobotnych do 30 roku życia,

– osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • bezrobotni do 25 roku życia,
  • długotrwale bezrobotni, albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego,
  • bezrobotni samotnie wychowujący dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • bezrobotni niepełnosprawni.

 

źródło: PUP Hrubieszów