Hrubieszów: Dotacje na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom

Burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska podpisała umowy z przedstawicielami hrubieszowskich organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym.

Reklamy

Dofinansowanie tych zadań w 2022 roku wyniesie łącznie 62 000 zł.

Organizacje otrzymały wsparcie na realizację dwóch zadań:

1. „Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień – uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych”.

Wsparcie otrzymali:

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” na zadanie „Modelarstwo lotnicze – zajęcia dzieci i młodzieży przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom społecznym” – 10 000 zł,

Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów na zadanie „Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień – uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych” – 32 000 zł,

Stowarzyszenie Hrubieszów na Rowerach na zadanie „Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień – uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych” – 5 000 zł.

2. „Prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w ramach klubu abstynenta oraz innych stowarzyszeń propagujących ideę trzeźwości w społeczności Hrubieszowa”.

Wsparcie otrzymało:

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Lumen” na zadanie „Prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w ramach klubu abstynenta oraz innych stowarzyszeń propagujących ideę trzeźwości w społeczności Hrubieszowa: – oddziaływania rehabilitacyjne po zakończeniu leczenia, kierowane do osób uzależnionych i członków ich rodzin, – gotowość do prowadzenia działalności w zakresie wsparcia osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin – grupy samopomocowe, – działalność na rzecz społeczności lokalnej.” – 15 000 zł.

­

(info i fot. UM Hrubieszów)


Zobacz też:

Podziękowanie od Angeliki i Alanka z Hrubieszowa! (ZDJĘCIA)

Podziękowanie od Angeliki i Alanka z Hrubieszowa! (ZDJĘCIA)