Hrubieszów: Dotacje na sport w roku 2023

W Urzędzie Miasta Hrubieszów rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023.

Reklamy

Oto wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą dotacji:

Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów – na upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Hrubieszów – 216 000 zł,

Reklamy

­

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Hrubieszowie – z zadaniem upowszechnianie modelarstwa lotniczego oraz gier zespołowych wśród mieszkańców miasta Hrubieszowa – 18 000 zł,

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Grześ” Hrubieszów – na szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w Unihokeju – 8 000 zł,

Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach” – na realizację Kolarskie Klimaty Hrubieszowa – 8 000 zł.

Razem – 250 000 zł.

Szczegółowe warunki udzielania dotacji zostaną określone w indywidualnych umowach zawartych z podmiotami, których oferty zostały wybrane do realizacji zadań.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa (13 stycznia).

­

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej »

­

***

­

Rok wcześniej:

W dniu 10 lutego, Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska, podpisała umowy z przedstawicielami hrubieszowskich klubów sportowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.

Z ramienia Unii porozumienie podpisał wiceprezes Mirosław Kamień, UKS Jedynki prezes Tomasz Magdziak i dyr. SP nr 1 Hrubieszów Edyta Kucharska oraz stowarzyszenia Hrubieszów Na Rowerach prezes Tadeusz Romaszko.

Dotacje otrzymały:

Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów (221 000 zł),

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” (19 000 zł)

Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach” (8 000).

Łączna kwota przyznanych dotacji to 248 000 zł.

Środki finansowe na dotacje zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2022 rok.

­

W roku 2021 łączna suma dotacji wynosiła 250 tys. zł a w roku 2020 – 323 tys. zł.


Wyszukał i opracował – mak, fot. lubiehrubie


Zobacz też:

Hrubieszów: Dla Iwony zebrano 8670 zł [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Dla Iwony zebrano 8670 zł [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →