Hrubieszów: Drugi przetarg na odbiór odpadów

Nowy system zagospodarowania odpadów komunalnych w Hrubieszowie wejdzie w życie zgodnie z planem mimo nierozstrzygnięcia przetargu na odbiór śmieci. Do czasu zakończenia całej procedury usługi te będą wykonywać te same firmy co dotychczas.

Reklamy

Władze miasta ogłosiły drugi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Pierwszy został unieważniony, ponieważ jedyna oferta przekraczała kwotę, jaką samorząd przeznaczył na ten cel. Dlatego w najbliższych tygodniach śmieci z Hrubieszowa będą wywozić firmy, które obecnie się tym zajmują, a koszty będą rozliczać z samorządem. 

Pracownicy hrubieszowskiego magistratu podkreślają, że wydłużenie procedury przetargowej nie wstrzymuje wejścia w życie nowych przepisów. W najbliższych dniach właściciele nieruchomości otrzymają worki do segregacji śmieci, natomiast o pojemniki na odpady zmieszane powinni zadbać sami. Do oddzielnych worków będą wrzucać plastik, papier i szkło oraz odpady biodegradowalne. Mieszkańcy otrzymają też szczegółowe informacje na temat nowego systemu, w tym sposobu segregacji poszczególnych rodzajów odpadów. 

Jak w wielu innych samorządach, również w Hrubieszowie, opłaty śmieciowe będą naliczane od liczby osób, zamieszkujących daną nieruchomość. Za odbiór śmieci segregowanych będzie trzeba płacić 8 złotych, a za odpady niesegregowane – 12 złotych.


źródło: ias24.eu