Hrubieszów: Druhowie szkolili się z księgowości

20 marca odbyło się szkolenie przedstawicieli OSP i gmin z powiatu hrubieszowskiego, którego tematem było prowadzenia uproszczonej księgowości oraz elektronicznego składania rozliczeń CIT-8 i sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego.

Reklamy

 

20 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, z inicjatywy komendanta powiatowego PSP, odbyło się szkolenie przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i gmin, z zakresu prowadzenia uproszczonej księgowości oraz elektronicznego składania rozliczeń CIT-8 i sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego przez jednostki OSP.

Szkolenie to zostało zorganizowane z uwagi na docierające informacje o trudnościach w rozliczeniach jednostek OSP w Urzędzie Skarbowym. Informacje, które zostały przekazane podczas szkolenia, z pewnością ułatwią pracę osobom odpowiedzialnym za składanie deklaracji do US.

Szkolenie przeprowadzili: Wioletta Chmielewska – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie oraz Jerzy Tudryn – kierownik referatu obsługi bezpośredniej podatnika. Kierownictwu Urzędu Skarbowego organizatorzy serdecznie dziękują za współpracę.

Kolejnym elementem spotkania było przedstawienie nowych rozwiązań technologicznych, które usprawniają alarmowanie druhów i jednostek OSP, i skracają czas reakcji na otrzymane zgłoszenia. Po akceptacji przez OSP prezentowanego systemu, będzie możliwe uruchomienie systemu na terenie powiatu.

 

(opr. i fot. KPPSP Hrubieszów)