Hrubieszów: Dzieci odwiedziły strażaków

W czasie ferii, wypoczywające w Hrubieszowie dzieci odwiedziły strażaków w ich jednostce.

Reklamy

 

21 stycznia, w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, w ramach akcji „bezpieczne ferie”, odbyło się spotkanie z dziećmi i ich opiekunami.

W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze zorganizowanej przez Fundację Czasoprzestrzeń półkolonii w Hrubieszowie.

Reklamy

Podczas spotkania rozmawiano o bezpieczeństwie w czasie ferii zimowych oraz o zagrożeniach, jakie czekają na dzieci np. na zamarzniętych zbiornikach wodnych.

Dzieci zostały poinformowane o numerach alarmowych, poznały również sprzęt ratownictwa wodnego, który znajduje się na wyposażeniu hrubieszowskiej jednostki. Omówiono sposób postępowania w sytuacji zauważenia pożaru lub innego groźnego zdarzenia.

Dzieci uważnie słuchały oraz aktywnie brały udział w pogadance. 


info i fot.: KPPSP