Hrubieszów: Dziesiąta kwesta na cmentarzu. Uzbierano prawie 10 tys.

9 tysięcy 864 złote – to efekt tegorocznej kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Hrubieszowie. Datki zbierało 73 wolontariuszy.

Reklamy

 

– Wprawdzie nie jest to kwota rekordowa, ale zebraliśmy o 1008 złotych więcej niż rok temu, co biorąc pod uwagę, że zbiórka trwała tylko jeden dzień, należy uznać za bardzo dobry wynik – mówi przewodniczący Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Włodzimierz Piątkowski. 

Jego zdaniem to wystarczy na uregulowanie należności za wykonane w tym roku prace i renowację dwóch kolejnych nagrobków. Będą to pomniki Piotra Kozłowskiego z 1910 roku i Szymona Umińskiego z 1899 roku. Pieniądze już zostały przekazane do banku. Prace przy renowacji kolejnych nagrobków mają się rozpocząć wiosną.

– Ofiarodawcy najczęściej wrzucali do puszek banknoty 10-złotowe, ale były też większe sumy, na przykład 200 złotych – podsumowuje Włodzimierz Piątkowscy, który dziękuje darczyńcom za ich hojność, a kwestującym w udział w zbiórce. 

Z okazji 10-lecia kwesty, odwiedzający hrubieszowską nekropolię otrzymywali okolicznościowy folder. (źródło: ias24.eu)

 

***

 

Od 2005 roku w Hrubieszowie organizowane są doroczne kwesty na odnowę i konserwację zabytkowych nagrobków i pomników. Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza pragnie poinformować o działalności:

– dotychczas w 9 kwestach zebrano 76 727 zł,

– dodatkowo pozyskaliśmy środki finansowe od Lubelskiego Konserwatora Zabytków
 w kwocie 13 000 zł,

Razem z dziewięciu kwest i trzech dotacji uzyskaliśmy 89 727 zł,

– za w/w środki odrestaurowano 24 pomniki i nagrobki o dużych walorach artystycznych i historycznych.

 

W 10 kweście w dniu 1 listopada 2014 roku uczestniczyło 73 wolontariuszy:

– Nauczycieli i młodzież Szkół Miejskich Nr 2 i Nr 3,

– Harcerze i Zuchy Zespołu Szkół Miejskich Nr 3,

– pracownicy Urzędu Miasta wraz z Burmistrzem i Sekretarzem Miasta,

– działacze kultury,

– Dyrektor i pracownicy Muzeum im. St. Staszica w Hrubieszowie,

– regionaliści TRH,

– Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej,

– Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem”,

– Nauczycieli i młodzież Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2,

– Nauczyciele Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych,

– członkowie Fundacji Polsko – Francuskiej,

– członkowie Prezydium Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków.

 

Podczas kwesty zebrano 9864 zł t.j. w stosunku do roku 2013 więcej o 1008 zł.

Po raz dziesiąty Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza dziękuje wszystkim darczyńcom, którym nie jest obojętne piękno naszej nekropolii.

Dyrekcji Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 za 10 letnią pomoc w organizacji kwesty i udostępnianie lokalu szkoły na czas zbiórki, wyrazy podziękowania składa Społeczny Komitet Ratowania Zabytków.  

 

Przewodniczący Społecznego Komitetu

Włodzimierz Piątkowski 


fot. LubieHrubie.pl, UM Hrubieszów