Hrubieszów: Eliminacje powiatowe XXXX Małego Konkursu Recytatorskiego

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza do udziału w eliminacjach powiatowych XXXX Małego Konkursu Recytatorskiego.

Reklamy

Przesłuchania odbędą się 21 maja b.r. w Hrubieszowskim Domu Kultury o godz. 10.00.

Karty uczestnictwa należy dostarczyć w terminie do 18 maja 2021 roku na adres: Hrubieszowski Dom Kultury, 22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7, tel. 0846962615.

Reklamy

Karta uczestnika do pobrania na stronie Hrubieszowskiego Domu Kultury (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami):

https://hdk-hrubieszow.pl/eliminacje-powiatowe-do-xxxx-malego-konkursu-recytatorskiego/

Założenia programowe:

Jury ocenia recytatorów w III kategoriach uczniów – klas I – III , IV – VI i VII – VIII

Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy, nie prezentowany w innych konkursach, tematyka tekstu jest dowolna. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.

Czas występu: do 5 minut

KRYTERIA OCENY:

Jury ocenia dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), dykcję, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny prezentacji. Zachęcamy do sięgania po teksty nowe, rzadko prezentowane, mówiące o tym, co jest naprawdę bliskie młodym recytatorom

Do eliminacji powiatowych w Hrubieszowskim Domu Kultury można zgłosić do 3 uczestników z każdej grupy wiekowej (łącznie do 6 osób z jednej szkoły).

Koordynatorem MKR jest instruktor HDK – Joanna Błaszczak, tel. 84 696 26 15.


Zobacz też:

Hrubieszów: 230 lat Konstytucji 3 Maja

Hrubieszów: 230 lat Konstytucji 3 Maja