Hrubieszów: Ferie ze Słoneczkiem

Przez 9 dni podczas ferii dzieci chętnie – a było ich codziennie ponad 20 osób – spędzały w różnoraki sposób wolny czas ze Spółdzielczym Klubem Kultury „Słoneczko”.

Reklamy

 

Były zabawy sportowo – rekreacyjne, stworzono panoramę miasta Hrubieszowa, „Bezpieczne ferie” – spotkanie z Policjantem Panem Marcinem Błaszczukiem, wyjazd do Parku Wodnego w Chełmie. Codziennie przygotowany był również poczęstunek.

A wszystko to mogło się odbyć dzięki pomocy:

Zarządu HSM, Gminy Miejskiej Hrubieszów, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – Pani Zuzannie Koryckiej, Radnej Miejskiej i Przewodniczącej Osiedla „Kolejarz” Pani Danutcie Kowalskiej oraz Mirosławowi Dąbrowskiemu, Wiesławowi Misiakowi i Małgorzacie Kraj. Dziękujemy!

 

źródło i fot. SKK Słoneczko