Hrubieszów: Funkcjonariusze zakładu karnego honorowo oddali krew

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie dołączyli do ogólnopolskiej akcji honorowego krwiodawstwa organizowanej przez Służbę Więzienną.

Reklamy

 

Od 21 stycznia do 23 marca 2019 roku trwa Ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta oraz 100-lecia powstania Służby Więziennej. Celem akcji, poza propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, jest ukazanie wyjątkowości jubileuszu upamiętniającego powstanie Służby Więziennej.

Majac na uwadze powyższe 1 i 5 marca br. roku w akcji zorganizowanej w Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie oraz na terenie Hrubieszowskiego Domu Kultury, przy wspópracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, funkcjonariusze hrubieszowskiego więzienia oddali honorowo ponad 4 litry krwi.

Reklamy

Jest to kolejna tego typu inicjatywa organizowana z udziałem formacji. W ubiegłym roku funkcjonariusze Służby Więziennej w ramach akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” oddali ponad tonę krwi. Wielu z nich otrzymało odznaczenia i dyplomy honorowych dawców krwi. Polski Czerwony Krzyż nie ukrywa, że wkład Służby Więziennej w akcje krwiodawstwa jest bardzo istotny.

 

Opracowanie: ppor. Adrian Małecki

Fot. ZK Hrubieszów