Hrubieszów: Funkcjonariusze zakładu karnego w Kościuszce [ZDJĘCIA]

26 maja 2022 r. na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Hrubieszowie z uczniami klas licealnych.

Reklamy

Rekrutacja do Służby

W trakcie spotkania młodzież miała okazję zapoznać się z historią Służby Więziennej oraz zadaniami stawianymi przed Naszą formacją, do których należy nie tylko zapewnienie porządku i bezpieczeństwa, ale i społeczna readaptacja osadzonych w zakładach karnych, tak aby mogli oni po odbyciu kary powrócić do społeczeństwa. W trakcie lekcji pokazowej został wyświetlony krótki film promujący Służbę Więzienna. W czasie spotkania wskazano korzyści płynące z wstąpienia do Służby Więziennej i szczegółowo omówiono profity wynikające z faktu bycia funkcjonariuszem. Uczniom przekazano materiały promocyjne oraz niezbędne informacje dotyczące wymagań stawianych przed przyszłymi kandydatami oraz omówiono procedurę kwalifikacyjną do pracy w Naszej formacji. Młodzież była bardzo zainteresowana przekazywanymi treściami. Można to wyczuć po liczbie pytań padających w czasie spotkania oraz deklarowanej przez wielu uczniów chęci wstąpienia w Nasze szeregi.

https://sw.gov.pl/praca-oferty-szukaj

Ponadto w ramach spotkania zapoznano młodzież z ofertą edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, zwracając uwagę na różnorodność proponowanych kierunków kształcenia oraz szerokie spektrum możliwości jakie daje ukończenie Uczelni.

Rekrutacja

Pilotażowy program Ministerstwa Sprawiedliwości

Spotkanie było również okazją do realizacji pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości mającego na celu w szczególności edukację prawną młodzieży. Uczniowie w czasie prelekcji mieli też możliwość zapoznania się z uzbrojeniem i środkami ochrony osobistej wykorzystywanymi w codziennej służbie. Mogli również na żywo zobaczyć pracę psa specjalnego Nygusa, który jak zawsze stanął na wysokości zadania, robiąc przy tym ogromne wrażenie na zebranych. Uczniom wskazano konsekwencje nieprzestrzegania obowiązującego porządku prawnego, uczulając przy tym na problemy cześci współczesnej młodzieży z używkami i innymi negatywnymi zjawiskami występującymi w środowiskach ludzi dopiero wchodzących w dorosłe życie.

Wyrażamy nadzieje, iż dzięki tego rodzaju przedsięwzięciom pomożemy młodzieży w dokonywaniu właściwych wyborów życiowych oraz przyczynimy się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom występującym wśród części uczniów, tj. wzrost przestępczości, kontakt z narkotykami, alkoholizm. Poprzez wskazanie właściwych wzorców zachowań kształtujemy wizerunek Służby Więziennej jako ważnej formacji w strukturach państwowych.

­

(źródło: ZK w Hrubieszowie / zdjęcia: Zespół Prasowy, opracowanie: mł. chor. Damian Fedziuryna)


Zobacz też:

Wizyta studentów w hrubieszowskim zakładzie karnym (ZDJĘCIA)

Wizyta studentów w hrubieszowskim zakładzie karnym (ZDJĘCIA)