Hrubieszów: Godziny pracy i dyżury aptek w roku 2015

Rada Powiatu uchwaliła rozkład godzin pracy oraz dyżury aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, na terenie miasta Hrubieszowa w roku 2015.

Reklamy

 

 

Dyżury hrubieszowskich aptek można znaleźć w lewym menu LubieHrubie w dziale Apteki, jak również w górnej zakładce „Informator”.

 

***

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595z późn.zm.) i art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Hrubieszowa, Wójta Gminy Hrubieszów, Wójta Gminy Dołhobyczów, Wójta Gminy Horodło, Wójta Gminy Mircze, Wójta Gminy Trzeszczany, Wójta Gminy Uchanie, Wójta Gminy Werbkowice oraz Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Lublinie Rada Powiatu uchwaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Hrubieszowa.

 

Rozkład godzin pracy aptek położonych na terenie  miasta Hrubieszowa

 

Lp.

Apteki

Rozkład godzin pracy

w dni powszednie

w soboty

1.

 

Położone na terenie miasta Hrubieszowa

 

8 00 – 19 00

 

8 00 – 15 00

 

 

Dyżury aptek w Hrubieszowie w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy

 

Lp.

Dni miesiąca

Apteka

 

 

1 – 2 dzień miesiąca

 

Apteka „Przy Kościółku”

Damian Piotr Duma

ul. Plac Staszica 10, 22-500 Hrubieszów

 

3 – 5 dzień miesiąca

Apteka Prywatna

M. Dudziński, B. Łukasik, S. Skorupska

ul. Piłsudskiego 46, 22-500 Hrubieszów

 

6 – 7 dzień miesiąca

 

Apteka Prywatna

Bogdan Jasina

ul. Mickiewicza 1B 4-5, 22-500 Hrubieszów

 

8 – 9 dzień miesiąca

Apteka  „Arnica”Sp.J.

M. Kłak, A. Kłak-Skubis

ul. Mickiewicza 8, 22-500 Hrubieszów

 

10 – 11 dzień miesiąca

Apteka Prywatna

Małgorzata Moniak

ul. 3-go Maja 2, 22-500 Hrubieszów

 

12 – 13 dzień miesiąca

Apteka Prywatna

Henryka Zając – Ślusarz

ul. Targowa 20, 22-500 Hrubieszów

 

14 – 16 dzień miesiąca

Apteka „CENTRUM BIS” s.c.

Małgorzata i Jakub Moniak

ul. Zamojska 12, 22-500 Hrubieszów

 

17 – 18 dzień miesiąca

Apteka Prywatna  „Arnica”Sp.J.

M. Kłak, A. Kłak-Skubis

ul. Mickiewicza 8, 22-500 Hrubieszów

 

19 – 20 dzień miesiąca

Apteka Prywatna „ABC ZDROWIA”

Małgorzata Moniak

ul. Narutowicza 54, 22-500 Hrubieszów

 

21 – 22 dzień miesiąca

Apteka Hrubieszowski G. Czarnecki

ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów

 

23 – 24 dzień miesiąca

Apteka Prywatna 

Małgorzata Woźnica

ul. Dwernickiego 92, 22-500 Hrubieszów

 

25 – 26 dzień miesiąca

 

Apteka „KOSZARY”

  „Armos”Sp.J.    A. Mosiądz, M. Arcaba

ul. Dwernickiego 42, 22-500 Hrubieszów

 

27–28 dzień miesiąca

Apteka SP ZOZ Bożena Pyc

ul. Adama Mickiewicza 2, 22-500 Hrubieszów

 

29–30/31 dzień miesiąca

Apteka CEFARM LUBLINS.A.

ul. Narutowicza 25, 22-500 Hrubieszów

 

——————-

 

Apteka Prywatna  Maria Kłak

ul. Mickiewicza 1A/1, 22-500 Hrubieszów