Hrubieszów: Goście z Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

4 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Hrubieszów odbyło się spotkanie przedstawicieli Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan z władzami miasta i lokalnymi samorządowcami.

Reklamy

 

TSSE Euro-Park Wisłosan jest zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) jest spółką Skarbu Państwa, która od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji, ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa.

Dziś ARP S.A. jest dynamiczną spółką, której strategia oraz zakres działań opiera się na trzech równorzędnych filarach. Są to: Innowacje, Restrukturyzacja, Inwestycje.

Oddział ARP S.A. w Tarnobrzegu realizuje zadania związane z pozyskiwaniem inwestorów i zarządzaniem TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Głównym celem działania TSSE jest wzrost aktywności gospodarczej terenów, które uważane są za słabiej rozwinięte ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu.

Władze miasta zamierzają nawiązać ścisłą współpracę z TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. W najbliższym czasie planowane jest zorganizowanie spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami TSSE w celu omówienia możliwości uzyskania wsparcia w formie zwolnienia podatkowego.

W spotkaniu uczestniczyli  Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska, Zastępca Burmistrza Paweł Wojciechowski, Wicestarosta Powiatu Hrubieszowskiego Wojciech Sołtysiak, Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota, Wójt Gminy Dołhobyczów Grzegorz Drewnik, Sekretarz Gminy Hrubieszów Robert Palichleb oraz Janusz Miś, Monika Puzio i Wojciech Mikulski z Zespołu Pozyskiwania i Obsługi Inwestorów Euro -Park Wisłosan.

 

(info i fot. UM Hrubieszów)