18 lipca 2024

Hrubieszów: Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie

W dniu 18 września (środa) 2013 r. o godzinie 15.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hrubieszowie odbędzie się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą w rodzinie.

Reklamy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie informuje, że w dniu 18 września (środa) 2013 r. o godzinie 15.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów, sala nr 222 II piętro odbędzie się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą w rodzinie. 


 • Jeśli czujesz, że ktoś z Twoich bliskich rani Cię swoim zachowaniem, słowem, czujesz się od niego zależna/y, to on/ona decyduje o Tobie, czujesz się słabsza/y;
 • jeśli nie czujesz się bezpiecznie w swoim domu;
 • jeśli masz poczucie izolacji, odosobnienia, samotności, braku wsparcia ze strony innych ludzi;
 • jeśli to, czego doznajesz w swojej rodzinie, nazywasz przemocą;
 • jeśli masz już za sobą doświadczenie doznawania przemocy w rodzinie, wyzwoliłaś/eś się i potrzebujesz o tym opowiedzieć;
 • jeśli jesteś pełnoletnia/i;
 • jeśli mieszkasz w powiecie hrubieszowskim (w gminie: Hrubieszów, Werbkowice, Horodło, Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany oraz Mieście Hrubieszów);

 

proponujemy Ci udział w spotkaniach grupy wsparcia dla osób doznających przemocy 
w rodzinie oraz zagrożonych przemocą w rodzinie.

Reklamy

 

CO TO JEST GRUPA WSPARCIA

Grupa wsparcia to grupa wzajemnej pomocy. Spotykają się tutaj osoby znajdujące 

Reklamy

się w podobnej sytuacji, mające podobne doświadczenia, przeżywające podobne emocje. Jedni dopiero zaczynają nazywać przemocą to, co ich spotyka, inni są w trakcie procesu radzenia sobie, a jeszcze inni już wyzwolili się z roli ofiary przemocy w rodzinie.

 

NA CZYM POLEGA IDEA GRUPY 

 • Grupa tworzona jest przez osoby borykające się z tym samym problemem, co Ty.
 • Służy wzajemnemu pomaganiu sobie, dawaniu i otrzymywaniu wsparcia.
 • Można tu mówić o swoich doświadczeniach i przeżyciach, dzielić się własnymi odczuciami i własnym zdaniem z innymi bez obawy przed krytyczną oceną 
  lub radami.
 • Członków grupy bezwzględnie obowiązuje zasada tajemnicy, tzn. wszystko, 
  co zostało powiedziane w trakcie spotkań grupy pozostaje w wiadomości tylko jej uczestniczek/ów.
 • Jeśli nie są jeszcze gotowi mówić o sobie, po prostu są, słuchają innych, czerpiąc 
  z ich doświadczeń.
 • Możesz dołączyć do grupy w dowolnym momencie, opuścić ją, kiedy chcesz i wrócić, gdy potrzebujesz.
 • Nie musisz podawać swojego nazwiska, adresu.
 • W spotkaniach grupy wsparcia uczestniczy pedagog.

Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i bezpłatne.

 

KORZYŚCI Z UCZESTNICZENIA W GRUPIE WSPARCIA

 • Spotkanie z życzliwymi osobami o podobnych doświadczeniach.
 • Minimalizowanie poczucia osamotnienia.
 • Możliwość dzielenia się tym, co ważne i trudne w atmosferze bezpieczeństwa 
  i dyskrecji.
 • Uzyskanie wsparcia, np. w kwestii:

–        sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami,

–        strategii obronnych przed raniącym zachowaniem członka rodziny,

–        informacji na temat procedur prawnych,

–         informacji o miejscach, w których możesz uzyskać pomoc, np. psychologiczną, prawną. 

 • Uzyskanie wiedzy na temat: mechanizmów psychologicznych przemocy w rodzinie, mitów i stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie.
 • Uczenie się:

–        obrony swoich praw i godności,

–        większej świadomości siebie:

–        swoich potrzeb,

–        pragnień,

–        celów,

–        mocnych stron,

–        wyrażania własnych potrzeb i ich zaspokajania,

–        wyrażania własnych emocji,

–        wyrażania własnego zdania,

–        niwelowania własnej bezradności,

–        brania odpowiedzialności za siebie,

–        uwalnianie się od poczucia winy,

–        koncentrowanie się na sobie i swojej zmianie wewnętrznej.

 

Informacji na temat grupy wsparcia udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie:

–        telefonicznie: 84 696 37 77, wew. 36 lub 38.

 

Kolejny termin spotkania grupy zostanie ustalony na I spotkaniu.