Hrubieszów: Gry i zabawy w edukacji czytelniczej

28 września 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym, spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu hrubieszowskiego.

Reklamy


Spotkanie, w którym uczestniczyli nauczyciele bibliotekarze wszystkich poziomów edukacji szkolnej, prowadziły: koordynator sieci – Aleksandra Kopczyńska oraz nauczyciel bibliotekarz – Elżbieta Rafalska.

Mając na uwadze kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017, którym jestUpowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, spotkanie w ramach sieci, zorganizowano na temat gier i zabaw w edukacji czytelniczej.

Szkolenie rozpoczęto integracyjną zabawą ruchową „Zip-Zap”, która miała na celu skupienie uwagi i koncentrację, a także podniesienie energii w grupie. Atrakcją dla uczestników spotkania była gra przestrzenna, podczas której bibliotekarze rozwiązywali różnorodne zadania, m. in. z wykorzystaniem kodów QR.

W dalszej części szkolenia, prowadzące przedstawiły i omówiły różnorodne formy aktywizujące w edukacji czytelniczej. Zaprezentowały gry planszowe, takie jak: „Alias”, „Dixit” i „Dobble” oraz zabawę pt. „Metafora”, która rozwija myślenie logiczne, wykorzystując metaforę.

Wszyscy uczestnicy wzięli też udział w zabawach: „ 4 słowa” oraz „Na szczęście. Niestety”, które pomagają w nabyciu umiejętności tworzenia opowiadań. 

Podczas spotkania nie zabrakło też okazji do wymiany doświadczeń zawodowych.


fot. BP Hrubieszów