25 września 2023

Hrubieszów: HSM ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na wynajem lokali użytkowych:

Reklamy

­

1. W budynku przy ul Narutowicza 31 pow. użytk. 13,50 m2

Reklamy

Cena wywoławcza 20,12 zł za m2 + VAT + media

Wadium w wysokości 240 zł

Reklamy

­

2. W budynku przy ul Narutowicza 25 pow. użytk. 14 m2

Cena wywoławcza 8. 38zł. za m2 + VAT+ media

Wadium w wysokości 100 zł.

­

3. W budynku przy ul Górna 31 pow. użytk. 63,44 m2

Cena wywoławcza 13.14 zł. za m2 + VAT+ media

Wadium w wysokości 800 zł.

­

4. W budynku przy ul Targowa 24 pow. użytk. 13,04 m2

Cena wywoławcza 9 .46 zł. za m2 + VAT+ media

Wadium w wysokości 90 zł.

­

5. W budynku przy ul Targowa 24 pow. użytk. 9,86 m2

Cena wywoławcza 9.46 zł. za m2 + VAT+ media

Wadium w wysokości 90 zł.

­

Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2022r o godz. 13.00, w siedzibie HSM, przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium do dnia 22 .04. 2022 r., do godz. 15.00, w podanych wyżej wysokościach na konto Spółdzielni:

Bank Spółdzielczy o/Werbkowice – 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002

lub

PKO BP SA o/Hrubieszów – 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178

W przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone w poczet kaucji za wynajem lokalu. Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone na wskazane konto.

Przystępujący do przetargu winni okazać potwierdzenie opłaconego wadium Komisji Przetargowej.

Wygrywający wnosi kaucję przed zawarciem umowy w wysokości 2-miesięcznego czynszu.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem tel. 84 696 44 58 lub w biurze Spółdzielni, przy ul Polnej 19.

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

­

Zarząd HSM

­

Artykuł płatny


Zobacz też:

Hrubieszów: Stypendyści ze Staszica (ZDJĘCIA)

Hrubieszów: Stypendyści ze Staszica (ZDJĘCIA)