Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie poszukuje kandydata na stanowisko elektryk.

Reklamy

Wymagania:

  • Wykształcenie zawodowe/średnie

Wymagane  dokumenty:

Reklamy
  • Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej bądź inny dokument potwierdzający przygotowanie zawodowe
  • CV 
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
    osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz 926, ze zm.)

Forma zatrudnienia:

  • umowa o pracę (okres próbny)

Zakres powierzonych obowiązków:

  •  Usuwanie awarii w sieciach elektrycznych zasobach HSM; przegląd, naprawa, konserwacja oświetlenia, domofonów. Bieżąca obsługa zgłoszeń lokatorów. Wykonywanie usług w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych.

Powyższe dokumenty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko elektryka” (liczy się data stempla pocztowego) oraz e-mailem: hsm_staszic@poczta.onet.pl do dnia 31 marca 2022 roku. Oferty, które wpłyną do Spółdzielni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobami spełniającymi wymagania zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne  w uzgodnionym indywidualnie terminie.

W sprawie powyższej oferty dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (84)6964458 lub w siedzibie Spółdzielni.

­

Zarząd Spółdzielni

­


Artykuł płatny


Zobacz też:

Hrubieszów: Przetarg na wynajem lokali użytkowych

Hrubieszów: Przetarg na wynajem lokali użytkowych


LubieHrubie na YouTube