Hrubieszów: I sesja nowej Rady Powiatu

27 listopada o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się I sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie V kadencji.

Reklamy

 

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Złożenie ślubowania przez radnych.

3.    Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych.

4.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

5.    Przyjęcie porządku obrad.

6.    Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu:
–    zgłaszanie kandydatów,
–    wybór komisji skrutacyjnej,
–    przeprowadzenie głosowania,
–    podjęcie uchwały  o wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu.

7.    Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.

8.    Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu:
–    zgłaszanie kandydatów,
–    wybór komisji skrutacyjnej,
–    przeprowadzenie głosowania,
–    podjęcie uchwały  o wyborze Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

9.    Wybór Starosty:
–    zgłaszanie kandydatów,
–    wybór komisji skrutacyjnej,
–    przeprowadzenie głosowania,
–    podjęcie uchwały  o wyborze Starosty.

10.    Wybór Wicestarosty:
–    zgłaszanie kandydatów,
–    wybór komisji skrutacyjnej,
–    przeprowadzenie głosowania, 
–    podjęcie uchwały  o wyborze Wicestarosty.

11.    Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu:
–    zgłaszanie kandydatów,
–    wybór komisji skrutacyjnej,
–    przeprowadzenie głosowania,
–    podjęcie uchwały  o wyborze członków Zarządu Powiatu.

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
–    wystąpienie Przewodniczącego Rady,
–    podjęcie uchwały.

13.    Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

14.    Wnioski i oświadczenia radnych.

15.    Zakończenie obrad.