15 lipca 2024

Hrubieszów: Informacja dotycząca odbioru odpadów z działalności gospodarczej oraz rolniczej

Władze Hrubieszowa informują, że w ramach systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznie odpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych.

Reklamy

 

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi odpadów powstających na skutek prowadzonej działalności gospodarczej i działalności rolniczej, władze Hrubieszowa informują, że w ramach systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznie odpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych.

Natomiast właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzona jest również działalność gospodarcza, zobowiązani są dodatkowo do zawarcia pisemnej umowy z uprawnionym przedsiębiorcą na odbiór odpadów powstających na skutek tej działalności.

Reklamy

Odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (np. opony, środki ochrony roślin, opakowania po nich, sznurki, folie po kiszonkach i nawozach) nie są w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpadami komunalnymi.

Gmina Miejska Hrubieszów w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie może organizować zbiórek odpadów pochodzących z rolnictwa ani (tym bardziej) finansować ich z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanymi na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.

Reklamy

Zbiórką odpadów z produkcji rolniczej zajmują się:

MIR-EKO Sp. z o.o., ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze

EURO-EKO SP. z o.o., ul.Fabryczna 6A, 22-100 Chełm.

 

(źródło: UM Hrubieszów)