Hrubieszów: Informacja o zakresie remontów dróg miejskich

W czasie ostatniej sesji, Miejska Służba Drogowa przedstawiła radnym miejskim informację o zakresie remontów dróg miejskich.

Reklamy

Informacja o zakresie remontów dróg miejskich

Miejska Służba Drogowa jako zarządca dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Hrubieszowa do dnia 30 września wykonała remonty dróg miejskich tj:

1. Uzupełnienie i wyrównanie nawierzchni na drogach gruntowych.

Prace prowadzone były na 26 odcinkach dróg, na których wbudowano łącznie 372,46 Mg mieszanki kamiennej.

2. Likwidacja ubytków nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną na zimno.

Naprawy ubytków nawierzchni wykonano w czterech miejscach na drogach gminnych i na drodze wewnętrznej, Łącznie zużyto do naprawy 0,400 Mg masy asfaltowej.

3. Remonty dróg gminnych

Miejska Służba Drogowa w ramach własnych zadań wykonała prace polegające na wymianie krawężników i przygotowaniu ulicy do położenia przez PRDM Hrubieszów nowej warstwy nawierzchni bitumicznej. Prace prowadzono na następujących odcinkach dróg gminnych:

ul. Chmielna – wymieniono 756 szt. krawężnika i przebudowano zjazdy do wszystkich posesji na całym odcinku 375 mb

ul. Sobieskiego – wymieniono 345 szt krawężnika i przebudowano zjazdy na posesję

ul. Świerkowa i ul. Jodłowa – wymieniono 89 szt. krawężnika w miejscach zaniżonych i na zjazdach na posesję

ul. Sokalska wymieniono 39 szt krawężnika na zjazdach na posesję i w miejscu zaniżonej opaski i chodnika. Obecnie prowadzone są prace remontowe na ul. Kruczej polegające na wymianie krawężników, naprawie chodnika i przebudowie zjazdów na posesję

4. Modernizacja drogi wewnętrznej – ul. Bursztynowa

Wykonano podbudowę z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm o grubości 12 cm po zagęszczeniu 868 m² i nawierzchnię o grubości 5 cm z betonu asfaltowego 744 m² na odcinku 248 mb.

­

Ponadto zgodnie z zawartą umową w dniu 6 lipca 2020 r z PRDiM Sp. z o. o. Hrubieszów na wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych do dnia 9 września 2020 r. zostały wykonane następujące zadania:

1. ul. Słowackiego wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 5 cm na odcinku 230 mb.

2. ul. Leśmiana od ul. Zamojskiej wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na całym odcinku drogi około 1360 m2

3. ul. Sokalska wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na odcinku 110 mb. – 615 m2

4. ul. Chmielna wykonanie dolnej warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na odcinku 375 mb.- 2325 m2

5. ul. Jodłowa wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4,0 cm – 1736 m2 oraz nawierzchni warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3,0 cm na odcinku 414 mb – 2566 m2

6. ul. Świerkowa wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4,0 cm – 1840 m2 oraz nawierzchni warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3,0 cm na odcinku 261 mb – 1840 m2

7. ul. Sobieskiego wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 5 cm na odcinku 210 mb. 842,5 m2

8. ul. Krucza wykonanie dolnej warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na odcinku 310 mb.- 1593 m2

(Informację sporządził – Mariusz Biront)