Hrubieszów: Jarosław Buczek nowym kierownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w hrubieszowskim Starostwie Powiatowym, które obejmie Jarosław Buczek.

Reklamy

 

26 sierpnia Starosta Hrubieszowski poinformował, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, została wybrana oferta pana Jarosława Buczek, zamieszkałego w Chełmie.

W uzasadnieniu czytamy, że „pan Jarosław Buczek, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wykazał się znajomością wymaganych w ogłoszeniu przepisów, posiada predyspozycje do pracy w zespole oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Zdaniem komisji, znajomość wymaganych zagadnień, jak również posiadane wykształcenie i staż pracy, mogą stanowić podstawę prawidłowej realizacji zadań na wskazanym stanowisku.”

 

(źródło: BIP)

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Beata Piłat nowym dyrektorem Wydziału Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska 

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Marcin Kanonienko nowym dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg 

WIADOMOŚCI – Anna Maria Misiura nowym Sekretarzem Powiatu Hrubieszowskiego