Hrubieszów jest bezpieczny

Liczby nie kłamią. W naszym mieście żyje się wyjątkowo bezpiecznie. Wiele miast może nam tego pozazdrościć. Policja, Straż Miejska, straż pożarna podsumowała właśnie miniony rok. Jest dobrze!

Reklamy

 

Policja W 2016 r. na terenie Hrubieszowa odnotowano łącznie 239 przestępstw. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło kradzieży i przywłaszczenia. Niewiele było bójek i pobić i co ciekawe – złodzieje nie ukradli ani jednego samochodu.

Przestępstwa w 2016 r.:

kradzież z włamaniem – 16,

kradzież i przywłaszczenie – 50,

rozbój i wymuszenie rozbójnicze – 3,

bójki i pobicia – 8,

uszkodzenie mienia – 6,

kierowanie w stanie nietrzeźwości – 26,

posiadanie i udostępnianie narkotyków – 1,

inne – 129.

Jak podkreśla policja, w większości przypadków udało się ustalić sprawców tych przestępstw.

 

Nieco więcej pracy mieli mundurowi z wandalami i osobami, które spożywały alkohol w miejscach publicznych.

Wykroczenia w 2016 r.:

przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 77,

przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym – 24,

przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 210,

przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 601,

przeciwko mieniu – 328,

przeciwko obyczajności publicznej – 134,

przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej – 129,

wykroczenia ujęte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 337.

 

W ubiegłym roku było nieco więcej kolizji (236; w 2015 – 206) i wypadków (9; w 2015 – 7). Na szczęście nikt – podobnie jak rok wcześniej – nie zginął. Dziewięć osób zostało jednak rannych – o dwie więcej niż rok wcześniej.

Łącznie hrubieszowscy policjanci byli wzywani do 1859 zdarzeń. Większość z nich (średnio raz dziennie) dotyczyła awantur domowych (357). W 56 przypadkach interwencje kończyły się założeniem tzw. „niebieskich kart”. Ponad 100 razy policjanci udzielali pomocy osobom leżącym.

Straż Graniczna Funkcjonariusze Straży Granicznej, samodzielnie oraz we współdziałaniu ze Służbą Celną ujawnili na terenie Hrubieszowa 1,3 mln szt. (ponad 66 tys. paczek) papierosów bez polskich oznaczeń skarbowych akcyzy o wartości prawie 900 mln zł oraz 60,5 litra alkoholu o wartości ponad 2 tys. zł.

Wymienione wyroby akcyzowe ujawniono u 137 osób (obywatele Ukrainy – 88, obywatele Polski – 47 oraz 2 obywateli Armenii).

W Kolejowym Przejściu Granicznym, w trakcie kontroli pociągów wjazdowych z Ukrainy, funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili ponad 300 tys. papierosów wartych ponad 220 tys. zł.

Straż Pożarna W 2016 r. było mniej pożarów (49 przy 60 w 2015 r.) Strażacy odnotowali 10 fałszywych alarmów (11 w 2015 r.) Najwięcej pożarów miało miejsca na polach (14), w domkach jednorodzinnych (12)

Przyczyny pożarów na terenie Hrubieszowa w 2016 r.:

nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem, w tym papierosy, zapałki – 31,

nieostrożność przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach – 1,

wady urządzeń i instalacji elektrycznych – 2,

wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe – 4,

nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe – 3,

wady środków transportu – 2, podpalenia – 2.

 

W ubiegłym roku strażnicy miejscy wystawili 109 mandatów na kwotę 10,3 tys. zł.

 


źródło: Gazeta Hrubieszowska

fot. arch. LH