Hrubieszów: Jest budżet i wspólne projekty transgraniczne

Pracowity koniec roku hrubieszowskiego samorządu. W piątek 30 grudnia miasto razem ze swoimi partnerami z Ukrainy złożyło wnioski o przyznanie unijnych środków na dwie poważne inwestycje, a dzień wcześniej rada miejska uchwaliła budżet na 2017 rok.

Reklamy

 

O pieniądze z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina Hrubieszów będzie się starać z ukraińskimi miastami Sokal i Włodzimierz Wołyński, a fundusze zostaną przeznaczone na inwestycje o kosztorysowej wartości prawie 22 milionów złotych. Chodzi o budowę zalewu wraz z infrastrukturą przy Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz remont i adaptację zabytkowych budynków na potrzeby Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa. – Pierwszy projekt chcemy realizować razem z miastem Sokal, które planuje rewitalizację parku miejskiego i budowę promenady nad Bugiem. Z kolei Włodzimierz Wołyński chce razem z nami pozyskać środki na utworzenie Muzeum Historii i Kultury – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej burmistrz Hrubieszowa Tomasz Zając. Decyzji o ewentualnym przyznaniu środków można się spodziewać za 3 – 4 miesiące, ale hrubieszowski samorząd już zaplanował w przyszłorocznym budżecie pieniądze na przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

W 2017 roku miasto zamierza również opracować dokumentację i rozpocząć prace przy budowie krytej pływalni oraz przygotować projekt budowy kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Miejskich nr 3. Wymienione dokumenty są niezbędne, by samorząd mógł się ubiegać o pieniądze na realizację tych inwestycji z ministerstwa sportu, a w przyszłorocznym planie finansowym zapisano na ten cel 350 tysięcy złotych.

Budżet na 2017 rok, który radni przyjęli podczas czwartkowej sesji 29 grudnia, przewiduje ponad 63 miliony 300 tysięcy dochodów i prawie 61 milionów wydatków, w tym 7 milionów na inwestycje.

Ponad 1 milion 900 tysięcy złotych miasto przeznaczyło na dokończenie budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 i skate parku na terenie HOSiR. Kolejne 1,5 miliona w budżecie rada zabezpieczyła na kontynuację modelowej rewitalizacji miasta, a 730 tysięcy na 9 osiedlowych miejsc rekreacyjnych. – Jeśli chodzi o tę ostatnią inwestycję to w przyszłym roku chcemy opracować całą dokumentację i wykonać 4 może 5 takich miejsc. Konkretna lokalizacja jeszcze nie została wybrana, ale na początku roku ma być ogłoszony nabór wniosków o dotacje z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym chcemy wystartować – zapowiada burmistrz Zając.

Około 650 tysięcy miasto zapisało na dokończenie budowy 4 budynków socjalnych przy ul. Gródeckiej, których przekazanie jest planowane na przełom II i III kwartału przyszłego roku.

W planach inwestycyjnych hrubieszowskiego samorządu jest również wykonanie docieplenia i nowej elewacji budynków komunalnych przy ulicach Żeromskiego 41A, Pobereżańskiej 20, Wyzwolenia 18, Partyzantów 50 i Piłsudskiego 38. Na ten cel w budżecie na 2017 rok jest około 600 tysięcy złotych.

W ostatnich dniach 2016 roku Hrubieszów otrzymał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego dotację na zakup i montaż około 250 instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Tej pozycji w przyszłorocznym budżecie jeszcze nie ma, ale burmistrz miasta zapowiada, że w 2017 roku miasto wybierze wykonawcę i rozpocznie realizację tej inwestycji. Jej wartość kosztorysowa to 4 miliony 215 tysięcy złotych, z czego 3 miliony 210 tysięcy stanowi dotacja z RPO. 

 

źródło: ias24.eu