20 lipca 2024

Hrubieszów: Jest wreszcie wykonawca ścianki wspinaczkowej na terenie HOSiR

Kilka miesięcy temu Gmina Miejska Hrubieszów ogłosiła przetarg na budowę ścianki wspinaczkowej przy Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Reklamy

 

W kolejnych czterech postępowaniach przetargowych na powyższe zadanie prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty.

Dlatego korzystając z zapisów nowej ustawy o zamówieniach publicznych samorząd skorzystał z możliwości negocjacji z konkretnym wykonawcą i udzielenia zamówienia z wolnej ręki. 

Reklamy

7 lipca Gmina Miejska ogłosiła, że udzieliła zamówienia publicznego (w dniu 27.06.2017 r.) w trybie  zamówienie z wolnej ręki, firmie Alp Extreme Szkoła Alpinizmu Wiesław Madejczyk z Gdańska. Cena wybranej oferty wynosi 175 890 zł.

 

Szczegóły ogłoszenia:

Reklamy

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//OGLOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA.html

 

***

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścianki wspinaczkowej przy Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ciesielczuka 2.

Powierzchnia użytkowa ściany (około 60 m2) będzie odwzorowanie naturalnej rzeźby skalnej i będzie zawierać co najmniej następujące elementy: formacje przewieszone, formacja pionowe, formacja typu zacięcie (co najmniej 1 zacięcie), formacja typu rysa.

W ramach zamówienia wykonawca dokona również przeszkolenia pracowników do obsługi ścianki oraz zamieści tablicę informacyjną z regulaminem korzystania ze ścianki w widocznym miejscu.

Budowa ścianki wspinaczkowej ma być zakończona pod koniec lipca 2017roku.


źródło: UM Hrubieszów (BIP)