Hrubieszów: Kąpieliska nie będzie. Przynajmniej na razie

Jak informuje Urząd Miasta w Hrubieszowie, w związku ze złą jakością wody, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli nie mogą być użytkowane.

Reklamy

W maju tego roku Rada Miejska w Hrubieszowie wyraziła zgodę na utworzenia dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, na Huczwie, w okolicach mostu przy ul. Ciesielczuka. W uchwale określono również sezon kąpielowy, który miał trwać od 15 czerwca do 14 lipca oraz od 15 lipca do 14 sierpnia 2020 r.

Organizatorem miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli jest Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, organizator przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego zlecił wykonanie badania jakości wody.

Wyniki badań przeprowadzonych przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie, na próbkach wody z Huczwy, pobranych 17 czerwca br. w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli, wykazały przekroczenie norm enterokoków kałowych.

W związku ze złą jakością wody, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli nie mogą być użytkowane.

W celu ustalenia przyczyn złej jakości wody oraz zmniejszenia lub wyeliminowania przyczyn jej zanieczyszczenia, przeprowadzona została kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe przy ul. Grotthusów i ul. Konopnickiej w Hrubieszowie oraz kontrola posiadania płyt do składowania obornika, która nie wykazała nieprawidłowości.

3 lipca br. Urząd Miasta wystąpił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie o przeprowadzenie kontroli dotyczących zgodności z przepisami budowlanymi wykonania i użytkowania płyt do składowania obornika.

Władze miasta zleciły również powtórne pobranie próbek wody oraz ponowne badanie jej jakości. Jeżeli zostanie ona uznana za dobrą, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zostanie dopuszczone do użytkowania.

info: UM Hrubieszów


Zobacz też:

Hrubieszów: Kąpielisko na Huczwie

Hrubieszów: Zamiast kąpieliska – „miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli”