Hrubieszów: Kobieta bez przestrzeni

Dlaczego w polskiej polityce jest więcej mężczyzn, niż kobiet? Jak to się dzieje, że w zarządach i radach nadzorczych spółek zasiadają głównie mężczyźni? Z jakiej przyczyny ponad 80 proc. tytułów profesorskich należy do mężczyzn? – choć kobiety stanowią 51,6 proc. obywateli naszego kraju.

Reklamy


Czy to efekt stereotypowo pojmowanych i narzucanych kobietom ról społeczno – kulturowych czy samoograniczania ambicji przez kobiety? Jak codzienność, w której kobiety funkcjonują (system, prawo, kultura, wychowanie, edukacja) wpływa na wybory życiowe kobiet?  Na te i inne pytania szukają odpowiedzi autorzy filmu „Kobieta bez przestrzeni”.

Premierowy pokaz filmu dokumentalnego „KOBIETA BEZ PRZESTRZENI”, który odbył się z inicjatywy Mieskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie 7 października 2015, był niepowtarzalnym wydarzeniem dla wielu lokalnych liderów. Pokaz odbywał się pod patronatem Burmistrza Miasta Hrubieszowa Tomasza Zająca, z udziałem Z-cy Burmistrza Marty Majewskiej.

Z propozycji skorzystało ponad 70 osób, które po pokazie wypełniły przestrzeń konstruktywną dyskusją i własnymi spostrzeżeniami. Spotkanie prowadziłaUrszula Zalewska prezeska Fundacji NADAKTYWNI, laureatka konkursu im. Heleny Radlińskiej, absolwentka Programu Liderzy P-AFW, członkini Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, gośćmi specjalnymi byli: autor filmuGrzegorz Karbowski – absolwent dziennikarstwa, reporter i  wydawca prasowy i TV, dokumentalista, specjalizujący się w ekonomii, ekologii i tematach społecznych oraz Elżbieta Jachlewska Przewodnicząca Partii Kobiet na Pomorzu, Wiceprzewodnicząca Partii Kobiet, Prezeska Stowarzyszenia ‘WAGA’,  członkini inicjatywy “Trójmiejska Akcja Kobieca”, członkini porozumienia “Kobiety dla Pomorza”.

Film pokazuje, że brak znaczącej reprezentacji kobiet w różnych przestrzeniach aktywności państwa przysparza strat nam wszystkim, także nastawionym antyfeministycznie mężczyznom. Jak wskazują doświadczenia dojrzałych społeczeństw Unii Europejskiej, zrównoważony udział obu płci w życiu publicznym ma pozytywny wpływ na relacje społeczne, sytuację ekonomiczną i sprawność funkcjonowania państwa.

Dokument „Kobieta bez przestrzeni” jest realizowany przez Video Studio Gdańsk i Stowarzyszenia ‘WAGA’ w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG. Pokazy filmu połączone z  debatami odbędą się w 12 miastach w Polsce. Jednym z nich był Hrubieszów.


Zdjęcia »źródło: MBP