Hrubieszów: Kolejne dotacje po 23 tys. na otwarcie działalności

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury z Hrubieszowa otrzymało kolejnych 40 dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. W ramach wsparcia będzie można otrzymać 23 300 zł oraz wsparcie pomostowe.

Reklamy

 

Projekty adresowane są do osób powyżej 30 roku życia, dodatkowo należących do co najmniej jednej z grup:

– osoby w wieku powyżej 50 roku życia,

– osoby z niepełnosprawnością,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach,

– kobiety,

– osoby zarejestrowane w PUP i niezarejestrowane

– rolnicy

 

W ramach wsparcia oferujemy:

– szkolenia + zwroty kosztów dojazdu

– bezzwrotną dotację 23 300 zł + wsparcie pomostowe

 

Zapisy oraz informacje udzielane są telefonicznie 84 696 48 80

lub osobiście w Biurze SAAK, ul. 3 Maja 37, Hrubieszów

 

Termin przyjmowania zgłoszeń:

27.03.2017 (poniedziałek) – 07.04.2017 ( piątek)

Liczy się kolejność zgłoszeń!