6 grudnia 2023

Hrubieszów: Kolejne laptopy dla hrubieszowskich uczniów

Miasto Hrubieszów otrzymało kolejne dofinansowanie w kwocie 74 962,50 zł. Za pozyskaną kwotę zakupiono 30 laptopów dla hrubieszowskich szkół.

Reklamy

 

Zakupiony sprzęt umożliwi prowadzenie tzw. „nauki zdalnej” i będzie wypożyczany nauczycielom oraz uczniom (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów z rodzin wielodzietnych 3+). Po zakończeniu realizacji zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zakupiony sprzęt komputerowy będzie wykorzystywany przez szkoły w ramach bieżącej pracy dydaktycznej.

Jest to kolejne dofinansowanie pozyskane przez miasto na ten cel. W ramach programów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” Gmina Miejska Hrubieszów otrzymała łącznie 144 962,50 zł, co pozwoliło na pokrycie 100% kosztów zakupu 58 laptopów, które zostały nieodpłatnie przekazane szkołom miejskim.

Reklamy

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

info i fot.: UM Hrubieszów