Hrubieszów: Kolejni więźniowie będą pracować w hrubieszowskiej firmie

1 sierpnia 2019 roku Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Grzegorz Muzyczuk podpisał porozumienie o odpłatnym zatrudnieniu osadzonych z Panem Robertem Jankowskim reprezentującym firmę eNSPED Spółka z o.o.

Reklamy

 

Firma reprezentowana przez Pana Jankowskiego powstała w marcu 2019 r. i zajmuje się mechaniką pojazdową oraz sprzedażą części samochodowych.

Wykonywanie przez osadzonych pracy w istotny sposób wpływa na przygotowanie ich do życia w społeczeństwie, nauczanie zawodu, kształtowanie nawyku pracy, a także przybliża do sposobu funkcjonowania w warunkach wolnościowych. Praca, jako środek oddziaływania na skazanych, daje możliwość kształtowania poczucia odpowiedzialności, również poprzez fakt, iż dzięki otrzymywaniu wynagrodzenia osadzony ma realne możliwości wywiązania się z ciążących na nim zobowiązań komorniczych lub alimentacyjnych.

Reklamy

Zakład Karny w Hrubieszowie podejmuje intensywne działania mające na celu zwiększenie zatrudnienia odpłatnego u kontrahentów pozawięziennych w ramach realizacji programu „Praca dla Więźniów”.

 

(Opracowanie i zdjęcia: st. kpr. Damian Fedziuryna / ZK Hrubieszów)
Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Kolejni więźniowie hrubieszowskiego Zakładu Karnego znaleźli zatrudnienie 

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Praca dla Więźniów… tym razem w zakładzie mechanicznym 

WIADOMOŚCI – BH Meble – kolejny partner hrubieszowskiego zakładu karnego 

WIADOMOŚCI – Nowy partner hrubieszowskiego zakładu karnego