Hrubieszów: Komunikat Przewodniczącego Rady Powiatu

W XIX sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 30 kwietnia 2020 r., będą uczestniczyć wyłącznie radni oraz osoby niezbędne do obsługi sesji.

Reklamy

 

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa z dniem 20 marca 2020 r. na terenie naszego kraju wprowadzono stan epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  Dz. U. 2020, poz. 491).

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 697) i Zarządzenia Starosty Hrubieszowskiego Nr 26/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie ograniczeń w wykonywaniu zadań w okresie epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, informuję mieszkańców Powiatu Hrubieszowskiego, że w XIX sesji Rady Powiatu, która odbędzie się dnia 30 kwietnia 2020 r. będą uczestniczyć wyłącznie radni oraz osoby niezbędne do obsługi sesji.

Apeluję do mieszkańców, aby ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom sesji, zrezygnowali z osobistego udziału w sesji Rady Powiatu i oglądali oraz słuchali obrad Rady za pośrednictwem transmisji internetowej „na żywo” na stronie https://starostwo-hrubieszow.sesja.pl

Wszelkie pytania, uwagi i wnioski proszę wrzucać w zamkniętej kopercie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego przed budynkiem Starostwa lub kierować na adres: starostwo@powiathrubieszow.pl.

 

Hrubieszów, dn. 27.04.2020 r.

Przewodniczący Rady

Aneta Karpiuk