Hrubieszów: Konferencja prasowa europosła Krzysztofa Hetmana

18 marca w restauracji Kasieńka w Hrubieszowie odbyła się konferencja prasowa europosła Krzysztofa Hetmana, poświęcona podsumowaniu działalności w Parlamencie Europejskim.

Reklamy

 

Krzysztof Hetman przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, jako posła do PE, w zakresie podjętych działań zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w regionie. W opracowanej na ten temat informacji czytamy:

Krzysztof Hetman – pięć lat w Parlamencie Europejskim

Aktywna działalność na rzecz województwa lubelskiego i Polski – tak jednym zdaniem można podsumować działalność europosła Krzysztofa Hetmana w Parlamencie Europejskim. Ostatnie pięć lat to tysiące godzin intensywnych negocjacji, spotkań, debat i głosowań.

Prace legislacyjne i polityczne Parlamentu są prowadzone w 20 komisjach stałych i dwóch podkomisjach. Poseł Krzysztof Hetman, mając wieloletnie doświadczenie jako Marszałek Województwa Lubelskiego, pracuje w Komisji Rozwoju Regionalnego, gdzie zajmuje się tak ważną z punktu widzenia Polski polityką spójności, z której środków dokonuje się dynamiczna przemiana naszych regionów, w tym rewitalizacja obszarów wiejskich, miast i mniejszych miejscowości. Dodatkowo jest członkiem Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, gdzie podejmuje ważne tematy społeczne – tworzenie nowych miejsc pacy, także dla młodych, wsparcie dla firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, czy likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych i łatwiejsze łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Działalność Krzysztofa Hetmana w PE w liczbach: 7 sprawozdań, 9 opinii, 130 rezolucji, 2 oświadczenia pisemne, 32 zapytania do Komisji, blisko 200 wystąpień na sali plenarnej, 679 poprawek legislacyjnych, 250 informacji o formach wsparcia unijnego zarówno dla przedsiębiorców, uczelni, instytucji badawczych, naukowców jak i organizacji pozarządowych, 30 płatnych staży dla młodzieży z województwa lubelskiego, ponad 1000 spotkań z mieszkańcami w regionie, wizyty studyjne w Brukseli dla ponad pół tysiąca mieszkańców z województwa lubelskiego.

Sesje plenarne Parlamentu Europejskiego w Strasburgu to ukoronowanie miesięcy prac w komisjach. W trakcie kadencji Krzysztof Hetman wystąpił na sesjach plenarnych blisko 200 razy, stając się jednym z aktywniejszych parlamentarzystów. Jako sprawozdawca lub kontrsprawozdawca z ramienia grupy Europejskiej Partii Ludowej Krzysztof Hetman był odpowiedzialny za pracę nad dziesiątkami sprawozdań i opinii.

Jako poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman miał swój ogromny udział we wsparciu przedsiębiorców, rolników, samorządowców oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego.

Krzysztof Hetman brał udział w negocjacjach, które uchroniły Port Lotniczy Lublin w Świdniku przed koniecznością zwrotu kilkudziesięciu milionów złotych dotacji unijnych. Był też skutecznym negocjatorem w utrzymaniu korzystnego dla województwa lubelskiego poziomu wsparcia finansowego z UE na lata 2014-2020.

W czasie trwania kadencji Krzysztof Hetman zorganizował trzydzieści płatnych staży dla młodych i zdolnych osób, ale także konkursy dla dzieci i młodzieży z terenu województwa lubelskiego, w których nagrodą były m.in. wyjazdy studyjne do Brukseli.

Krzysztof Hetman zorganizował siedemnaście konferencji i seminariów na ważne dla Lubelskiego i Europy tematy dotyczące wsparcia przedsiębiorczości i rolnictwa, problemów osób niepełnosprawnych czy ochrony środowiska, które odbywały się zarówno na terenie województwa lubelskiego jak i w Brukseli. Wśród nich m.in.: „Rynek pracy dla młodych czyli wszystko, co kiedykolwiek chcieliście wiedzieć o rynku pracy, ale baliście się zapytać”, Wschodnie Forum Firm Rodzinnych, Wsparcie Unii Europejskiej dla badań i innowacyjności – szansa dla polskich firm i uczelni wyższych, Seminarium „Afrykański Pomór Świń”, konferencja “Jaka Polska za 5,10…100 lat i w jakiej Europie?”, „Robotyka od najmłodszych lat – czyli jak dziś inwestować w gospodarkę przyszłości”, „Europa bez barier-korzyść dla wszystkich”, Kongres Młodych Rolników, Europejska Nagroda Obywatelska dla Fundacji Oswoić Los i Pani Ewy Dados.

 

Szczegóły:

Sprawozdanie z działalności

http://krzysztofhetman.pl/aktualnosci/podsumowanie-kadencji-w-parlamencie-europejskim-2014-2019/

 

 

 

(tekst: Biuro Poselskie, fot, wideo: lubiehrubie.pl)