Hrubieszów: Konferencja przyrodnicza, nagrody w konkursie rozdane

27 września, odbyła się konferencja naukowa pt. „Powiat Hrubieszowski – fauna, flora, krajobrazy i ich ochrona”. Nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu „Formy i ochrony przyrody w Powiecie Hrubieszowskim”.

Reklamy

 

W piątek 27.09.2019 r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się konferencja naukowa pt. „Powiat Hrubieszowski – fauna, flora, krajobrazy i ich ochrona”.

Organizacja konferencji została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Reklamy

Starosta Hrubieszowski Maryla Symczuk przywitała przybyłych gości. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycił Grzegorz Grzywaczewski z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wśród prelegentów referujących swoje wykłady znaleźli się prof. dr hab. Mariusz Kulik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Barbara Kołodziej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Paweł Łapiński z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno – Muzealny w Brzeźnie oraz Anna Kusiak-Janiec z-ca Dyrektora Oddziału Lubelskiego Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pierwszy z wykładów wygłosił prof. dr hab. Mariusz Kulik pt. „Rzadkie i ginące rośliny Powiatu Hrubieszowskiego”. Następnie prof. dr hab. Barbara Kołodziej „Lokalne zioła i rośliny lecznicze, rozpoznawanie i wykorzystywanie”. Po krótkiej przerwie kawowej oraz poczęstunku dla przybyłych gości, nadszedł czas na kolejną prelekcję – Pawła Łapińskiego „Strzelecki Park Krajobrazowy – dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe”. W dalszej części cyklu wykładów, Anna Kusiak-Janiec zreferowała zagadnienia „Występowania zagrożonych siedlisk ptasich w pakietach rolnośrodowiskowych” wdrażanych w ramach działalności ARiMR.

Po prelekcjach, miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu Powiatowego „Formy i ochrony przyrody w Powiecie Hrubieszowskim”.

W kategorii Wiekowej 6-10 lat I miejsce zajęła Wiktoria Pliszka, a ex aequo II miejsce – Igor Onufrejczyk oraz Szymon Maciejewski. W kategorii wiekowej 11-16 lat I miejsce przypadło dla Gabrieli Baryły, II dla Jakuba Sowy oraz III dla Filipa Szymańskiego oraz Karoliny Jasińskiej. Z kolei w kategorii wiekowej 16-19 lat I miejsce zajęła Kinga Wróblewska, II Gabriela Kusa, III Marta Suchodolska oraz Matylka Ślażyńska. Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom.

Zwieńczeniem konferencji była uroczysta prezentacja albumu przyrodniczego – „Powiat Hrubieszowski – fauna, flora, krajobrazy i ich ochrona” wydany dzięki współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Autorami zdjęć są Robert Bijas, Piotr Chmielewski, Michał Fandysz, Marcin Lenart, Wiaczesław Michalczuk, Zdzisław Olejniczak oraz Marek Ryś. Tekst opracowała Beata Piłat Dyrektor Wydziału Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, a za redakcję odpowiadał Marek Jawor.

 

(info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)