Hrubieszów: Konkurs na Najciekawszą Pracę Roku rozstrzygnięty

W piątek 13 listopada w Hrubieszowskim Domu Kultury rozstrzygnięto konkurs na Najciekawszą Pracę Roku w ramach Jesieni Plastycznej Hrubieszów 2015.

Reklamy

 

W dniu 13 listopada 2015 roku o godzinie 1500 odbyła się inauguracja Jesieni Plastycznej – Hrubieszów 2015.

Jesień Plastyczna – to cykliczna impreza sumująca roczna działalność plastyczną w Hrubieszowskim Domu Kultury, która cieszy się ogromną popularnością wśród plastyków i miłośników sztuki. Na wystawie znalazły się prace, powstałe na XXXVII Plenerze Malarskim  w Cieszanowie  br. oraz prace złożone na konkurs NAJCIEKAWSZA PRACA ROKU.

Ogółem na konkurs wpłynęło 114 prac  30 autorów.

W dniu 28 września 2015 roku komisja konkursowa pod przewodnictwem artysty plastyka Winicjusza Borowskiego z Zamościa, dokonała oceny wszystkich prac złożonych na konkurs. Wytypowała 8 nagród i 5wyróżnień.

Podczas inauguracji Nagrodę Główną Burmistrza Miasta Hrubieszowa – NAJCIEKAWSZA PRACA ROKU 2015 – otrzymała  Claudia Metto z Lublina  za  prace olejne pt. ,, Sacre Coeur ” za niezwykle ciekawą gamę kolorystyczną i nowatorski    układ kompozycyjny oraz zachowanie równowagi pomiędzy formą a treścią .

Drugą nagrodę otrzymała Bożena Czerska z Warszawy  za akwarelę pt.,, Suchy bukiet ” za niezwykle piękny i nostalgiczny klimat, dużą swobodę operowania techniką i indywidualny  warsztat  artystyczny. W imieniu burmistrza nagrodę wręczył Paweł Wojciechowski, Sekretarz   Miasta Hrubieszowa .  

Nagrody Starosty Hrubieszowskiego otrzymało dwóch autorów:  Marek Kuźmiński z Hrubieszowa  za prace olejną pt.,, Okno I    – Zamojskie wspomnienie ”, za niezwykle ciekawy  i indywidualny  stosunek do rzeczywistości i za młodzieżowy rozmach.                                                             

Urszula Pakuła z Komarowa za pracę  pt. ,,W lustrze wody 2”   za  znalezienie równowagi pomiędzy abstrakcją a narracją i  wrażliwość artystyczną.

Nagrodę wręczył Dariusz Czujkowski, Naczelnik Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Nagrody Wójta Gminy Hrubieszów  otrzymało dwóch autorów : Barbara Hapoń z Hrubieszowa za  pastelę  pt. ,, Róże w wazonie ”,  za współczesne potraktowanie klasycznej kompozycji, wrażliwość i warsztat artystyczny.  

Alfred Przybysz z Hrubieszowa  za zestaw prac  wykonanych pastelami  pt. ,,Wśród drzew”, ,,Przy drodze”, ,,Kapliczka”, za dojrzały warsztat użytkowy pozwalający na dokumentowanie ginącego świata. 

Nagrody wręczył Robert Palichleb, Sekretarz  Urzędu Gminy w Hrubieszowie.

Nagrody Dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury otrzymało również dwóch autorów:   

Anna Tokarczyk  z Łącznej za pracę pt.,,  Cisza Roztocza ”, za subtelny własny świat artystycznej wyobraźni .

Zbigniew Wężyk z Hrubieszowa za obraz olejny pt. ,, Dwór du Chateau ”,  za  artystyczną wrażliwość i umiejętność budowania klimatu przestrzeni. 

Nagrody wręczyła Emilia Feliksiak, dyrektor HDK.

 

Wyróżnienia w konkursie przyznano:

*  Marcie Słomianowskiej z Sitańca   za pracę  pt.,,A ja jestem, proszę pana, na zakręcie  ”.

*  Elżbiecie Swatek-Wańczyckiej z Werbkowic za pracę pt.,,Cieszanów 2015 ”

*  Małgorzacie Czuj z Łabuń za obraz olejny pt.,, Dmuchawce ”

*  Rozalii Cios z Hrubieszowa za dyskretnie promieniującą radość 

    w pracach artystki.

*  Edwardowi Przepiórce z Dziekanowa za wierność wartościom wizualnym.

 

Wyróżnienia ufundowali:

– Hrubieszowski Dom Kultury

– Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

             

W konkursie publiczności , prowadzonym przez : Damiana Skibę, Kacpra Danilczuka  z koła plastycznego HDK oraz z Grupy „Acrimonium”: Julii Szelezin, Gabrieli Panasiewicz, Agnieszki Ożóg Wiktorii Brudnowskiej i Dominiki Malinowskiej ,

zwyciężył Alfred Przybysz który otrzymała największą liczbę głosów  i  Bożena Czerska z Warszawy która wytypowała Laureata.

Całość inauguracji Jesieni Plastycznej uświetnił – Koncert w wykonaniu Karoliny Marchlewskiej, Ewy Pałys i Amelii Ciesielczuk pod opieką Krzysztofa Gumieli, instruktora HDK.

Po części oficjalnej wszyscy laureaci i goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który przygotowała Agnieszka Strzelecka  z  Hrubieszowa.

W imprezie wzięło udział ponad 70 osób.

 

 

Komisarz Jesieni Plastycznej Andrzej Marut