Hrubieszów: Konkurs na „Pasiak Kresowy”

Historyczno – Edukacyjna Pracownia Tkacka działająca przy Hrubieszowskim Domu Kultury, ogłasza konkurs na projekt pasiaka pod nazwą „Pasiak Kresowy”.

Reklamy

 

Celem konkursu jest powrót do tradycji tworzenia pasiaków, które w poprzednich pokoleniach powstawały inspirowane ułożeniem pól czy też innymi formami otaczającej przyrody.

Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Hrubieszowskiego w ramach obchodów 590 rocznicy utworzenia powiatu hrubieszowskiego.

Reklamy

Powiat hrubieszowski jest szczególnie bogaty w pejzaże pasiastych pól, zmieniających kolory w każdej porze roku.

 

Na konkurs składamy prace plastyczne, które w późniejszym czasie będą wykorzystywane w naszej pracowni tkackiej, do tkania pasiaków wełnianych – z zachowaniem praw autorskich.

Prace plastyczne należy wykonać jedną z niżej wymienionych technik: kredka, akwarela, farby plakatowe, mazaki/flamastry.

Format A-4 lub większy (bez ograniczeń w górę). Kolorystyczny zestaw pasów powinien być zainspirowany otaczającą przyrodą np.: zestawem pól, kolorem kwiatów czy liści, czy kolorem i ustawieniem chmur, nieba itp.

Praca nie może być kopią istniejących już tkanych pasiaków. Każdy uczestnik konkursu składa dwie prace podpisane z tyłu swoimi danymi (imię, nazwisko, adres pocztowy, telefon) oraz należy podać, co było inspiracją do kompozycji pasiastej.

 

Kategorie:

I klasy I – IV

II klasy V – VIII

III szkoły średnie

IV dorośli

 

Prace po zakończeniu konkursu przechodzą na własność pracowni tkackiej. Prace należy składać do 23 września 2019 roku w Hrubieszowskim Domu Kultury, w sali nr 9.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się 27 września 2019 roku w HDK.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Magdalena Sielicka 608 435 282

Katarzyna Partyka 511 667 485