Hrubieszów: Kto chce rozebrać schody?

10 września hrubieszowscy radni skierowali do burmistrza oficjalne pismo ze stanowczym sprzeciwem wobec zamiaru rozebrania schodów łączących teren HDK z mostkiem na kanale Ulga za plebanią kościoła św. Mikołaja. Tyle tylko, że… schodków nikt burzyć nie chce…

Reklamy

 

Radni wystosowali pismo do burmistrza, ten do starosty – Starostwo Powiatowe bowiem schody wybudowało w związku z utrzymaniem komunikacji pieszej podczas budowy hali sportowej przy Staszicu.

Jak się dowiedzieliśmy, w Starostwie nikt o pomyśle rozebrania schodów niczego nie wie…

Problemu wobec tego najwyraźniej nie ma, choć zamieszanie jest…

 

 

 

Pismo radnych do burmistrza:

 

Hrubieszów, 10 września 2014r.

Radni Rady Miasta
w Hrubieszowie

Pan Tadeusz Garaj
Burmistrz Miasta
Hrubieszowa

Sprawa dotyczy zamiaru rozbiórki schodów łączących plac Hrubieszowskiego Domu Kultury z terenem przy plebanii i tym samym traktem pieszym do mostu na kanale Ulga. W/w schody zostały wykonane przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie w związku z utrzymaniem komunikacji pieszej podczas budowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie (koszt 8 tys. złotych).

Radni Miasta w Hrubieszowie wyrażają zdecydowany sprzeciw tej decyzji i zwracają się z prośbą o zaniechanie wszelkich działań związanych z rozbiórką wspomnianych schodów. Jednocześnie sugerują przekazanie ich na stan Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Stanowisko swoje w tej sprawie uzasadniają koniecznością istnienia połączenia z drugą częścią miasta (przejście przez teren Parafii św. Mikołaja zostanie zamknięte), akceptacją tej trasy przez mieszkańców oraz brakiem zasadności likwidowania nowo powstałego obiektu.Pismo burmistrza do starosty:

 

Hrubieszów, dn. 18.09.2014 r.

Pan

Józef Kuropatwa

Starosta Hrubieszowski

 

W załączeniu przesyłam pismo Radnych Rady Miejskiej w Hrubieszowie  w sprawie zamiaru rozbiórki schodów łączących plac Hrubieszowskiego Domu Kultury z traktem pieszym przez most na kanale Ulga do ul. Podzamcze.

Pragnę poinformować Pana Starostę, że z mojej strony nie było żadnego wniosku ani sugestii  likwidacji schodów. Wręcz odwrotnie uważam, że powinny one służyć mieszkańcom naszego miasta.

Wyrażam nadzieję, że Powiat Hrubieszowski jako inwestor i właściciel schodów określi formę prawną dalszego ich użytkowania w uzgodnieniu  wieczystym użytkownikiem działki tj. HDK.

Moim zdaniem nie ma żadnych faktów, które by usprawiedliwiały tego rodzaju insynuacje przez grupę radnych.

Bardzo proszę Pana Starostę o poinformowanie radnych co do zasadności ich obaw wyrażonych we wniosku.

  

Do wiadomości:

Radni Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

 

Burmistrz Miasta

Tadeusz Garaj