Hrubieszów: Kurs instruktora samoobrony

Edukator zaprasza na kurs instruktora samoobrony. Starając się do służb mundurowych otrzymasz dodatkowe punkty! Pierwsze spotkanie w dniach 14 – 15 maja 2016 roku.

Reklamy

Artykuł sponsorowany


KURS INSTRUKTOR SAMOOBRONY

Reklamy

EDUKATOR 22-500 Hrubieszów . ul. Leśmiana 30a (na terenie szpitala)

Zapisy tel: 732 935 233 lub email: werbkarate@op.pl


Starając się do służb mundurowych otrzymasz dodatkowe punkty za kurs Samoobrony.

Pierwsze spotkanie w dniach 14 – 15.05.2016 godz 9.00 w siedzibie Edukatora.


Samoobrona jest formą walki wykorzystującą lub nie przedmioty codziennego użytku. Jak sama jej nazwa oznacza jej zadaniem jest takie wyszkolenie osoby aby mogła sama obronić się przed napastnikiem. Stawia ona jednak na nauczenie jak uniknąć zagrożenia, opanować panikę, czy zachować się w obliczu zagrożenia. 

Kurs instruktora sportu w specjalizacji samoobrona upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie.

Instruktor samoobrony prowadzi zajęcia ruchowe oparte na wysiłku fizycznym. Instruktor musi nie tylko umieć motywować uczestników zajęć do wysiłku, ale również umieć z łatwością nawiązywać kontakty międzyludzkie.

Kurs instruktora samoobrony przygotowuje profesjonalnie do prowadzenia zajęć w ośrodkach rekreacyjnych, klubach sportowych, szkołach, szkołach sztuk walki, ośrodkach rehabilitacyjnych, koloniach i obozach wychowawczych oraz prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie min. średnie oraz nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

Program kursu składa się z części teoretycznej w formie wykładów, konwersacji oraz ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych oraz części praktycznej.


Czas trwania kursu – 90 godzin

w tym 60 teoretycznych i 30 praktycznych

Prowadzimy kursy weekendowo.

Cena kursu – 750,00 PLN (z możliwością podziału na dwie – trzy raty).


W cenę kursu wlicza się:

zajęcia w części teoretycznej

zajęcia w części praktycznej kursu

egzamin z części teoretycznej

egzamin z części praktycznej

komplet dokumentów


Miejsce zajęć:

EDUKATOR 22-500 Hruboieszów . ul. leśmiana 30a (na terenie szpitala).

Zapisy tel: 732 935 233 lub email: werbkarate@op.pl

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

Pojęcie samoobrony

Przygotowanie teoretyczne

Etapy nauczania i zasady prowadzenia zajęć

Omówienie sportów walki min: Judo, Aikido, Boks, Kick-boxing, Krav maga, Karate, Combat 56

Aspekty psychologiczne samoobrony

Planowanie treningów

Dobranie treningów i sprzętu

Dobór ćwiczeń do grup wiekowych

Podział technik w walce

Jak unikać zagrożenia

Elementy prewencji kryminalnej

Zachowanie w sytuacjach podwyższonego ryzyka

Obrona konieczna i stan wyższej konieczności


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Pozycja walki

Poruszanie się w pozycji

Walka w dystansie

Walka w półdystansie

Atak i obrona w walce

Kontratak w walce

Pojedyncze uderzenia

Pojedyncze kopnięcia

Kombinacje uderzeń i kopnięć

Podstawowe chwyty

Techniki interwencyjne

Obrona przed bronią typu: pałka, nóż,pistolet

Uwalnianie się z duszeń

Pomoc osobie trzeciej

Poruszanie się i walka w różnych pomieszczeniach

Obrona przedmiotami codziennego użytku


Na pierwsze zajęcia praktyczne należy przygotować:

xero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły

2 zdjęcia 3,5 x 4,5 cm (3 zdjęcia w przypadku chęci otrzymania również legitymacji po angielsku – płatne dodatkowo 20 zł)

dowód wpłaty lub kwota wpłaty za kurs

wygodny strój sportowy

notes, długopis


Kurs kończy sie egzaminem teoretycznym i praktycznym.


Uczestnicy kursu otrzymują:

dokumenty uprawniające do podjęcia zatrudnienia w zawodzie instruktora samoobrony, akceptowane w Unii Europejskiej

legitymację instruktora

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu