Hrubieszów: Laptopy i tablety dla Staszica

Hrubieszowskie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica otrzymało laptopy i tablety do nauki zdalnej.

Reklamy

5 listopada, starosta hrubieszowski Aneta Karpiuk przekazała oficjalnie na ręce dyrektor Alicji Borkowskiej laptopy dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Zarząd Powiatu w Hrubieszowie przeznaczył 35 000 zł na ich zakup. Sprzęt pozwoli sprawniej oraz efektywniej prowadzić proces edukacyjny w nowej, zdalnej rzeczywistości. To kolejna szkoła wsparta przez organ prowadzący, jakim jest Powiat Hrubieszowski.

Hrubieszowski Staszic znalazł się również wśród placówek, którym Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał 25 tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu w formie Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE. Wartość takiego pakietu wynosi 19 725 zł netto (24 261,75 zł brutto).

Szkolne Pakiety Multimedialne OSE stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. NASK PIB, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług.

Dostarczony sprzęt będzie stanowić zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, do realizacji zdalnego nauczania.


info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie