Hrubieszowskie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica otrzymało laptopy i tablety do nauki zdalnej.

Reklamy

5 listopada, starosta hrubieszowski Aneta Karpiuk przekazała oficjalnie na ręce dyrektor Alicji Borkowskiej laptopy dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Zarząd Powiatu w Hrubieszowie przeznaczył 35 000 zł na ich zakup. Sprzęt pozwoli sprawniej oraz efektywniej prowadzić proces edukacyjny w nowej, zdalnej rzeczywistości. To kolejna szkoła wsparta przez organ prowadzący, jakim jest Powiat Hrubieszowski.

Hrubieszowski Staszic znalazł się również wśród placówek, którym Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał 25 tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu w formie Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE. Wartość takiego pakietu wynosi 19 725 zł netto (24 261,75 zł brutto).

Reklamy

Szkolne Pakiety Multimedialne OSE stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. NASK PIB, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług.

Dostarczony sprzęt będzie stanowić zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, do realizacji zdalnego nauczania.


info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie