W Zakładzie Karnym w Hrubieszowie miało miejsce spotkanie osadzonych w nim więźniów z przedstawicielem Nadleśnictwa Strzelce.

Reklamy

Spotkanie odbyło się w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy hrubieszowską jednostką penitencjarną, a nadleśnictwem.

Zaproszony gość – podleśniczy Robert Duda, opowiedział skazanym o występujących na terenach nadleśnictwa gatunkach zwierząt oraz ich zwyczajach. Zapoznał ze sposobami udzielania pomocy zwierzynie leśnej w najtrudniejszych dla niej okresach. Przedstawił również problem kłusownictwa.

Reklamy

Leśnik w swojej prelekcji wykorzystał rekwizyty związane z życiem zwierząt zamieszkujących okoliczne lasy.

Zaprezentowana tematyka wpisuje się dobrze w realizowane w hrubieszowskiej jednostce penitencjarnej programy resocjalizacji z zakresu przeciwdziałania postawom prokryminalnym, poprzez działalność na rzecz ekologii i poprawy czystości środowiska.

Zawarcie porozumienia Zakładu Karnego w Hrubieszowie z Nadleśnictwem Strzelce jest następstwem podpisanego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego i p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicę dokumentu o współpracy w zakresie zatrudniania więźniów i prowadzenia oddziaływań w zakresie readaptacji społecznej skazanych.źródło i fot. ZK w Hrubieszowie / st. chor. Jarosław Graf


Zobacz też:

Hrubieszów: O zlikwidowanych zakładach pracy. „Ocalmy od zapomnienia, bo zapomną o nas” [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: O zlikwidowanych zakładach pracy. „Ocalmy od zapomnienia, bo zapomną o nas” [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →