Hrubieszów: Marek Bartkowiak nowym prezesem zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”

Marek Bartkowiak został wybrany na nowego prezesa zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. Członkowie zarządu stowarzyszenia swoje funkcje pełnią społecznie.

Reklamy

Na odbytym w dniu 10 marca br. Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” uczestnicy zgromadzenia przyjęli do wiadomości rezygnację z funkcji prezesa zarządu stowarzyszenia Pana Zdzisława Kosakowskiego, którą pełnił od 2001 r. i wybrali na tę funkcję Marka Bartkowiaka, który należał do grupy inicjatorów jego założenia. Od wielu lat Marek Bartkowiak był członkiem zarządu stowarzyszenia, pełniąc funkcję skarbnika.

Walne Zgromadzenie przyjęło także rezygnację z funkcji wiceprezesa i członka zarządu stowarzyszenia Krzysztofa Bartosiewicza oraz uzupełniło skład o osoby zaproponowane przez nowego prezesa. Funkcję wiceprezesa będzie pełnił Pan Zdzisław Kosakowski. Funkcję skarbnika stowarzyszenia i jednocześnie członka zarządu powierzono Aurelii Sułkowskiej, która przez wiele lat prowadziła księgowość stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie dokonało oceny działalności stowarzyszenia za 2021 r., przyjęło bilans i rachunek wyników oraz udzieliło zarządowi absolutorium.

Zaplanowane na WZCz w dniu 30 maja 2021 r. przychody na 2021 rok w kwocie 101.706,44 zł., wykonane zostały w wysokości 301.932,83 tj. w 296,86 %, a rok 2021 Stowarzyszenie zamknęło swoją działalność wynikiem dodatnim w wysokości 67.831,66 zł. oraz stanem środków finansowych na koncie Stowarzyszenia w wysokości 149.238,10 zł. zł. Szczegóły dotyczące tej kwestii zawiera bilans oraz rachunek wyników.

Należy przy tym podkreślić, że większość środków finansowych, którymi stowarzyszenie dysponowało w 2021 r. były to środki gromadzone dla naszych beneficjentów (dziewięciu: 6 osoby fizyczne, 2 organizacje pozarządowe, 1 jednostka organizacyjna samorządu) ze zbiórek w ramach odpisów 1 % od podatku dochodowego osób fizycznych z darowizn oraz dotacji MON na organizację XXV Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2021 (środki pozyskane w ramach konkursu na realizację zadania publicznego powierzonego stowarzyszeniu przez MON).

Walne Zgromadzenie przyjęło ponadto kierunki działalności stowarzyszenia oraz preliminarz przychodów i rozchodów stowarzyszenia na 2022 rok, który po stronie przychodów i rozchodów zamyka się kwotą 184.5688,10 zł.

Zdecydowana większość tych środków jest przeznaczona na zaspokajanie potrzeb wspomnianych już naszych beneficjentów i działalność statutową stowarzyszenia.

Zaplanowane koszty działalności stowarzyszenia (czynsz za lokal, opłaty za internet i telefon, materiały biurowe i eksploatacja urządzeń biurowych, wynagrodzenie za sporządzenie bilansu) to zaledwie 6500,00 zł. tj. 3,52 % planowanych wydatków.

Członkowie zarządu stowarzyszenia swoje funkcje pełnią społecznie.

­

(źródło i fot. facebook.com / Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”)


Zobacz też:

Dron w działaniach hrubieszowskich policjantów [ZDJĘCIA]

Dron w działaniach hrubieszowskich policjantów [ZDJĘCIA]