Hrubieszów: Miasto będzie budować mieszkania społeczne

Na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji, radni miejscy podjęli decyzję o przystąpieniu Hrubieszowa do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Reklamy

Na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji, radni miejscy jednogłośnie podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na utworzenie przez Gminę Miejską Hrubieszów spółki pod nazwą SIM Lubelskie Wschód sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, której udziałowcem będzie Krajowy Zasób Nieruchomości.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa zostanie utworzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem innych jednostek samorządu terytorialnego oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm.).

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to instrumenty wsparcia budownictwa na wynajem z niskim czynszem przy udziale samorządów. Mieszkania mają być przeznaczone dla osób z niższym dochodem, dla których uzyskanie kredytu jest niemożliwe albo obciążałoby znacząco ich budżety domowe.

Program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych zakłada jednostkowe bezzwrotne wsparcie w wysokości 3 mln zł udzielane gminom na utworzenie nowego SIM.

W związku z tym, radni podjęli również jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Wysokość planowanego wkładu pieniężnego Gminy Miejskiej Hrubieszów związanego z realizacją projektu wynosi 3 mln złotych, a wysokość wnioskowanego wsparcia wynosi również 3 mln złotych. Objęcie udziału w spółce w nastąpi w terminie do sześciu miesięcy od otrzymania wnioskowanego wsparcia.

Pierwsze mieszkania budowane w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej powinny zostać oddane do użytku na jesieni 2023 roku.


Zobacz też:

Hrubieszów: Rowerem na Podlasie – pojedzie dla Filipka – ZDJĘCIA

Hrubieszów: Rowerem na Podlasie – pojedzie dla Filipka – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie