Hrubieszów: Miasto ogłosiło przetarg na budowę ścianki wspinaczkowej

28 marca Gmina Miejska Hrubieszów ogłosiła przetarg na budowę ścianki wspinaczkowej przy Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Reklamy

 

Powierzchnia użytkowa ściany wspinaczkowej to około 60 m2 i ma zawierać co najmniej następujące elementy: formacje przewieszone, formacja pionowa, formacja typu zacięcie (co najmniej 1 zacięcie), formacja typu rysa.

W ramach zamówienia wykonawca ma również przeszkolić pracowników do obsługi ścianki oraz zamieści tablicę informacyjną z regulaminem korzystania ze ścianki w widocznym miejscu.


źródło: BIP