Hrubieszów: Miasto uruchomiło aplikację mobilną eGmina

W ofercie hrubieszowskiego Urzędu Miasta pojawiła się aplikacja eGmina na urządzenia mobilne. Jest ona przygotowana dla mieszkańców Hrubieszowa oraz osób przebywających czasowo na naszym terenie.

Reklamy

 

Aplikacja podzielona jest na strefę otwartą – dla każdego oraz strefę klienta, do której dostęp jest możliwy po zalogowaniu za pośrednictwem konta na platformie http://e-platforma.miasto.hrubieszow.pl/#services i uwierzytelnieniu za pośrednictwem profilu zaufanego platformy EPUAP.

W strefie otwartej aplikacji, oprócz miejskich aktualności, znajduje się oferta turystyczna oraz informacje o ważnych obiektach położonych na terenie miasta.

Strefa zalogowanego mieszkańca umożliwia dostęp do informacji o aktualnych zobowiązaniach wobec urzędu np. z tytułu podatków i opłat z uwzględnieniem ich wysokości oraz terminów płatności.

Aplikacja dodatkowo wyposażona jest w system powiadomień, zarówno dla strefy otwartej, jak i dla klientów zalogowanych. Zalogowany użytkownik posiada dostęp do danych, prezentowanych na portalu, z możliwością dokonania zapłaty za pośrednictwem systemu płatnościowego.

Aplikacja dostępna jest w wersjach na popularne systemy operacyjne stosowane dla urządzeń mobilnych Android, Windows Phone, iOS.