Hrubieszów: Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się Miejski Dzień Edukacji Narodowej – szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

Reklamy

 

Swoją obecnością zaszczyciła  nas  Pani Aneta Tywoniuk – Małysz, starszy wizytator Kuratorium Oświaty. W uroczystości udział wzięli  dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi z miejskich szkół podstawowych i przedszkoli. Na uroczystość przybyli emerytowani nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum nr 3. Byli również przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych i rady rodziców.

Zgromadzonych przywitała dyrektor  Danuta Krawczuk podkreślając, że: „ Praca nauczycieli jest wielkim powołaniem. To nie tylko obowiązek wykonywania zawodu, ale wielka misja i odpowiedzialność. To wysiłek, , który dopiero po latach systematycznej pracy przynosi efekty”.

Burmistrz Miasta Tomasz Zając w imieniu władz samorządowych Miasta Hrubieszowa i własnym złożył wszystkim życzenia, podziękował za trud, pracę i wysiłek, jaki wnoszą nauczyciele i pracownicy placówek dla dobra wychowania i edukowania kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. Życzył też satysfakcji z wykonywanej pracy, osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacji planów.

Pani Aneta Tywoniuk – Małysz odczytała List Lubelskiego Kuratora Oświaty  Pani Teresy Misiuk  z życzeniami dla nauczycieli  i pracowników zaangażowanych w trud nauczania i wychowania. W swoim imieniu  złożyła również  życzenia pomyślności na każdy dzień pracy pedagogicznej i wychowawczej.

Podziękowanie za trud kształcenia i wychowania  oraz życzenia przesłał także Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Arkadiusz Bratkowski.

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do podziękowań, nagród i gratulacji dla wszystkich osób związanych ze szkolnictwem: nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, pracowników administracji. Wyrazem materialnym podziękowań były nagrody finansowe dla wyróżniających się pedagogów .

Nagrody Burmistrza Miasta za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymali:

Pani Dorota Cybula – wicedyrektor SP nr 1

Pani Ewa Bohonos – nauczycielka SP nr 1

Pani Marta Kuczyńska – nauczycielka SP nr 1

Pani Barbara Mielniczuk – nauczycielka SP nr 1

Pan Robert Jóźwiak – nauczycielka SP nr 2

Pani Iwona Kociach – nauczycielka SP nr 2

Pani Ewa Flis – nauczycielka SP nr 2

Pani Bogusława Hrycaj – nauczycielka SP nr 2

Pani Danuta Krawczuk – dyrektor SP nr 3

Pan Tomasz Lenard – nauczycielka SP nr 3

Pani Justyna Marcych – nauczycielka SP nr 3

Pani Alicja Strójwąs – Mojsym – nauczycielka SP nr 3

Pani Dorota Pirogowicz – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2

Pani Iwona Semeniuk – nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 1

 

Naczelnik Oświaty, Kultury i Sportu Pan Radosław Szkudziński poinformował, że 20 października  br. w Zamościu podczas wojewódzkich uroczystości pięć osób  z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty odbierze odznaczenia za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

Złoty Medal za Długoletnią Służbę:

        Pani Jadwiga Hukowska – nauczycielka SP nr 3

        Pani Wiesława Pawliczak  – księgowa SP nr 3

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę:

                   Pani Helena Kicun – nauczycielka SP nr 3

                   Pani Alicja Dudas – nauczycielka SP nr 3

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:

                    Pani Justyna Marcych – nauczycielka SP nr 3

 

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzyma – pani Aneta Franke – nauczycielka SP nr 3.

Pani Danuta Krawczuk wręczyła również Nagrody Dyrektora nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 3. 

 

Obchody Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej uświetnił występ  artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 pod opieką p. Anety Franke i Anety Derlak

Na zakończenie czekała na wszystkich słodka niespodzianka. 

 

źródło i fot. SP nr 3