Hrubieszów: Miejskie Przedszkole nr 1

Miejskie Przedszkole Nr 1 im. „Małego Księcia” znajduje się przy ul. Piłsudskiego 59 z oddziałami przy ul. Gródeckiej 48.

Reklamy

Z informacji z działalności przedszkoli miejskich działających na terenie gminy miejskiej Hrubieszów za 2019 rok przedstawionej na sesji Rady Miejskiej:

Przedszkole Nr 1 prowadzi 5 oddziałów przy ul. Piłsudskiego oraz 2 oddziały przy ul. Gródeckiej. Kadra pedagogiczna składa się z 17 osób, w tym: 6 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 4 kontraktowych i 3 nauczycieli stażystów. Przedszkole może zapewnić opiekę dla 175 dzieci. W przedszkolu zatrudnionych było 3 pracowników administracyjnych i 12 osób obsługi.

W 2019 roku w budynkach przedszkolnych wykonano wiele prac remontowych i modernizacyjnych, wymaganych do prawidłowego funkcjonowania obiektów oraz wynikających z zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

W Miejskim Przedszkolu Nr 1, w budynku przy ul. Piłsudskiego 59:

  • wykonano generalny remont łazienki w oddziale dzieci 6-letnich, (zalecenie PSSE),
  • wyburzono ściankę i zdemontowano drzwi na klatce schodowej (zgodnie z decyzją KPPSP)
  • zakupiono 3 odkurzacze, w tym jeden piorący, myjkę do mycia okien,
  • zakupiono 2 radio – odtwarzacze,
  • zakupiono kuchenkę gazowo – elektryczną.

W budynku przy ul. Gródeckiej 48

  • wymieniono ogrodzenie od frontu przedszkola wraz z bramą wjazdową i furtką (zgodnie z zaleceniem PSSE),
  • zakupiono komplet mebli do sali 5-6 latków,
  • zakupiono kuchnię gazowo–elektryczną, myjkę do okien, euro–domofon, grzejnik olejowy dla dozorcy oraz mikrofon bezprzewodowy.

Wykonane remonty, modernizacje, wymiana wyposażenia i urządzeń znacząco wpłynęły na podwyższenie standardu oferowanych usług, walorów użytkowych i estetycznych pomieszczeń przedszkolnych oraz wzrost bezpieczeństwa osób z nich korzystających.

Na rok szkolny 2019/2020 Miejskie Przedszkole Nr 1 dysponowało 36 miejscami, przyjęto 36 dzieci, nie przyjęto 6 dzieci 3-letnich.


źródło: Informacja z działalności przedszkoli miejskich działających na terenie gminy miejskiej Hrubieszów za 2019 rok

fot. lubiehrubie.pl