Hrubieszów: Miejskie Przedszkole nr 2

Miejskie Przedszkole Nr 2 znajduje się przy ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 11 w Hrubieszowie.

Reklamy

Z informacji z działalności przedszkoli miejskich działających na terenie gminy miejskiej Hrubieszów za 2019 rok przedstawionej na sesji Rady Miejskiej:

Miejskie Przedszkole Nr 2 ma 4 oddziały. Kadra pedagogiczna składa się z 9 osób:
5 nauczycieli dyplomowanych, 1 mianowanego, 2 nauczycieli kontraktowych i 1 nauczyciela
stażysty. Wszyscy nauczyciele mają wykształcenie wyższe pedagogiczne. Przedszkole może
zapewnić opiekę dla 100 dzieci. W przedszkolu zatrudnionych jest 2 pracowników administracyjnych i 6 obsługi.

W 2019 roku w budynkach przedszkolnych wykonano wiele prac remontowych i modernizacyjnych, wymaganych do prawidłowego funkcjonowania obiektów oraz wynikających z zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

W Miejskim Przedszkolu Nr 2:

  • wykonano generalny remont kuchni przedszkolnej – wymiana glazury, zlewozmywaków,
    baterii i oświetlenia, częściowa wymiana pionów kanalizacyjnych, oraz wykonanie
    zabudowy zlewozmywaków,
  • zamontowano energooszczędne lampy oświetleniowe w miejsce uszkodzonych lub
    brakujących we wszystkich salach zajęć i na korytarzach,
  • zakupiono tablicę multimedialną wraz z projektorem,
  • zakupiono maszynę do mycia naczyń.

Wykonane remonty, modernizacje, wymiana wyposażenia i urządzeń znacząco wpłynęły na podwyższenie standardu oferowanych usług, walorów użytkowych i estetycznych pomieszczeń przedszkolnych oraz wzrost bezpieczeństwa osób z nich korzystających.

Na rok szkolny 2019/2020 Miejskie Przedszkole Nr 2 dysponowało 28 miejscami, przyjęto 27 dzieci.


źródło: Informacja z działalności przedszkoli miejskich działających na terenie gminy miejskiej Hrubieszów za 2019 rok

fot. lubiehrubie.pl