Hrubieszów: Miejskie Przedszkole nr 5

Miejskie Przedszkole Nr 5 znajduje się przy ul. Listopadowej 4 w Hrubieszowie.

Reklamy

Z informacji z działalności przedszkoli miejskich działających na terenie gminy miejskiej Hrubieszów za 2019 rok przedstawionej na sesji Rady Miejskiej:

Miejskie Przedszkole Nr 5 posiada 5 oddziałów. Kadra pedagogiczna składa się z 10 osób: 6 nauczycieli dyplomowanych i 2 mianowanych i 2 nauczycieli stażystów. Przedszkole może zapewnić opiekę dla 125 dzieci, ponieważ od września 2019 roku w placówce został utworzony nowy oddział dla dzieci 3 letnich. W przedszkolu zatrudnionych jest 1 pracownik administracyjny i 8 obsługi.

Reklamy

W 2019 roku w budynkach przedszkolnych wykonano wiele prac remontowych i modernizacyjnych, wymaganych do prawidłowego funkcjonowania obiektów oraz wynikających z zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Miejskie Przedszkole Nr 5:

  • wykonano część systemu oddymiania zgodnie z zaleceniem KPPSP tj. zabudowano główną klatkę schodową, położono instalację elektryczną do systemu oddymiania, wstawiono 8 szt. drzwi przeciwpożarowych z atestami,
  • zakupiono meble, leżaki i zastawę stołową do nowo otwartej grupy 3 latków,
  • zakupiono zewnętrzne drzwi przeciwpożarowe do wyjścia ewakuacyjnego.

Wykonane remonty, modernizacje, wymiana wyposażenia i urządzeń znacząco wpłynęły na podwyższenie standardu oferowanych usług, walorów użytkowych i estetycznych pomieszczeń przedszkolnych oraz wzrost bezpieczeństwa osób z nich korzystających.

Na rok szkolny 2019/2020 Miejskie Przedszkole Nr 5 dysponowało 25 miejscami dla 3 latków, przyjęto 25 dzieci. Dla nieprzyjętych 13 dzieci 3 letnich i 6 dzieci 3 letnich nieprzyjętych w Miejskim Przedszkolu Nr 1 we wrześniu 2019 r. utworzono nowy oddział, który zapewnił miejsca dla 18 zgłoszonych do rekrutacji trzylatków (jedno dziecko nie przystąpiło do rekrutacji do nowego oddziału) oraz trojga nowych trzylatków i dwojga 2,5 latków zgłoszonych w rekrutacji uzupełniającej.


źródło: Informacja z działalności przedszkoli miejskich działających na terenie gminy miejskiej Hrubieszów za 2019 rok

fot. lubiehrubie.pl