18 czerwca 2024

Hrubieszów: Młodzież w zakładzie karnym [ZDJĘCIA]

9 marca, uczniowie z Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie, w ramach ogólnopolskiego programu „W służbie prawu”, wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, które odbyły się na terenie hrubieszowskiej jednostki penitencjarnej.

Reklamy

W trakcie wizyty młodzież miała okazję zapoznać się z elementami prawa karnego, a także z konsekwencjami nieprzemyślanych i nieodpowiedzialnych zachowań. Funkcjonariusze Służby Więziennej zwrócili również uwagę na zjawisko przemocy rówieśniczej oraz przestępczości nieletnich. Zajęcia uświadomiły młodzieży, że łamanie prawa może wpłynąć na ich życie w przyszłości.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć uzbrojenie i umundurowanie stosowane przez funkcjonariuszy w czasie pełnienia służby. Nie zabrakło również pokazu pracy psa specjalnego, który cieszył się wielkim zainteresowaniem.

Reklamy

­

W dalszej części spotkania psycholog Zakładu Karnego w Hrubieszowie przeprowadziła prelekcję dotyczącą przeciwdziałania zjawiskom przestępczym oraz wsparcia osób pokrzywdzonych przestępczością. Wskazała sposoby niwelowania negatywnych skutków psychologicznych wynikających z bycia ofiarą czynu zabronionego. Ponadto ukierunkowano młodzież na akceptowalne społecznie sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów oraz przekazano informację o instytucjach mogących świadczyć pomoc w sytuacjach trudnych.

Reklamy


Opracowanie: st. chor. Jarosław Graf, mł. chor. Damian Fedziuryna


Zobacz też:

Hrubieszów: Kobiety w centrum! [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Kobiety w centrum! [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →