Hrubieszów: Mobilne buty

Dzięki skutecznej pracy funkcjonariuszy hrubieszowskiego zakładu karnego udaremniono próbę przemytu na teren jednostki telefonu komórkowego.

Reklamy

 

W dniu 22.10.2018 r. w wyniku kontroli paczki odzieżowej dostarczonej do hrubieszowskiej jednostki ujawniono ukryty w butach sportowych telefon komórkowy z kartą SIM, ładowarkę telefoniczną i kabel USB.

Służba Więzienna podejmuje szereg działań, aby przedmioty niebezpieczne i substancje niedozwolone nie przedostawały się na teren jednostek.

Reklamy

Codziennie dokonywane są kontrole cel mieszkalnych i pomieszczeń, w których przebywają osadzeni, przeprowadzane są kontrole osobiste osadzonych oraz sprawdzana jest zawartość dostarczanych na teren zakładu karnego paczek.

Każda osoba, która chce dostać się na teren zakładu karnego jest poddawana odpowiedniej kontroli. Szczgółowo sprawdzany jest również jej bagaż.

Do prowadzenia kontroli wykorzystuje się m.in.: odpowiednie urządzenia techniczne oraz specjalnie wyszkolonego psa. Większość przedmiotów niebezpiecznych i substancji niedozwolonych, które osoby z zewnątrz próbują przemycić na teren więzień zatrzymywana jest zanim dotrze do osadzonych.

Prowadzone przez funkcjonariuszy profesjonalne kontrole w istotny sposób ograniczają wpływ niedozwolonych przedmiotów na teren jednostki, co bezpośrednio przekłada się na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w zakładzie.

 

Opracowanie: ppor. Adrian Małecki

Źródło i fot. ZK Hrubieszów