Hrubieszów: Mój przyjaciel – Anioł Stróż

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Mikołaja zaprasza dzieci i młodzież do udziału w kolejnym konkursie plastycznym „Mój przyjaciel – Anioł Stróż”.

Reklamy

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Mikołaja przypomina o trwającym konkursie plastycznym pod hasłem: „Historia w pocztówce zamknięta”. Termin oddania prac plastycznych upływa 15 września 2020.

Szczegóły na lubiehrubie.

Ponadto zaprasza dzieci i młodzież do udziału w kolejnym konkursie plastycznym ,,Mój przyjaciel – Anioł Stróż”.

Namaluj nam swojego Anioła Stróża!

Każdy z nas rodzi się z przydzielonym Aniołem Stróżem. Każdy Anioł Stróż jest inny, jest niepowtarzalną istotą we wszechświecie. Jak wyobrażasz sobie swojego Anioła Stróża?

Zapraszamy wszystkie dzieci od przedszkola po młodzież.

***

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Mój przyjaciel -Anioł Stróż”

1. Organizatorzy:

Parafialny Zespół Caritas działający przy kościele św. Mikołaja w Hrubieszowie 22-500 Hrubieszów ul. 3-go Maja 5

2. Cele konkursu:

– propagowanie wartości chrześcijańskich,

– kształtowanie postaw twórczych dzieci i młodzieży,

– popularyzacja wśród uczniów aktywności plastycznej,

3. Zasady i przebieg konkursu:

W konkursie uczestniczyć mogą przedszkola, uczniowie szkół podstawowych z powiatu hrubieszowskiego. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.

4. Kategorie konkursowe:

– dzieci przedszkolne,

 – uczniowie klas I-III SP,

 – uczniowie klas IV-VI SP

– uczniowie klas- VII-VIII SP.

5. Temat pracy konkursowej „Mój przyjaciel – Anioł Stróż”

6. Technika prac: malowanie klejówką, farbami plakatowymi, akwarelą lub pastelami.

7. Format pracy: A-3 Każdy uczestnik może wykonać po 2 prace plastyczne.

8. Prace należy podpisać na odwrocie:

Imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły, opiekun kierujący pracę na konkurs, telefon kontaktowy rodzica, opiekuna lub nauczyciela.

10. Ocena prac: prace oceni komisja powołana przez Prezesa Parafialnego Zespołu Caritas

11. Nagrody: w każdej kategorii wiekowej zostaną ufundowane nagrody oraz dyplomy.

12. Termin oddania prac: 30 październik 2020, kontaktowy numer telefonu – 502 458 216.

13. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w późniejszym terminie.

14. Prace konkursowe nie będą zwracane.

15. Zgoda: Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikacje danych osobowych i wykorzystanie ich w celu popularyzacji konkursu.

Zobacz też:

Hrubieszów: Historia w pocztówce zamknięta – zapraszamy do udziału w konkursie